Så här ska byggnaderna i Karlastaden heta

Så här ska byggnaderna i Karlastaden heta

Det är sedan länge känt vad den högsta byggnaden i Karlastaden, Göteborg, ska heta. Byggnaden ska heta Karlatornet och nu har även de övriga 7 byggnaderna fått sina namn.

För att namnen på byggnaderna ska passa ihop med gatunamnen har även byggnadsnamnen koppling till mytologi och stjärnbilder; Lynx, Auriga, Callisto, Virgo, Cassiopeja, Aries och Capella. Detta framgår i ett pressmeddelande. Nedan följer mer utförliga beskrivningar av namnen och vad husen kommer att innehålla:

Lynx
Byggnaden som tidigare haft benämningen Kvarter 3 kommer att heta Lynx. Lynx betyder lodjur på latin vilket är passande då byggnaden är belägen på Lodjursstråket. Detta är en blandfastighet där högsta delen är 17 våningar och innehåller cirka 110 bostäder och 5 våningar kontor samt butiker och restauranger i bottenplan.

Auriga
Auriga, tidigare Kvarter 7, ligger vid Kuskens gata och stjärnbilden Kusken heter Auriga på latin. Högdelen är 36 våningar med 30 våningar bostäder. Auriga är en av de större byggnaderna där det både ryms kulturcentrum, förskola, kontorslokaler samt butiker och restauranger i bottenplan.

Callisto
Byggnaden som idag har benämningen Kvarter 2 får namnet Callisto då den angränsar till Callistotorget. Callisto är namnet på Jupiters näst största måne och solsystemets tredje största. Byggnaden är en kontorsfastighet på 7 våningar med lekplats på taket som hör till förskolan i Auriga. I bottenplan blir det butiker och restauranger.

Virgo
Tidigare Kvarter 4 får namnet Virgo efter den latinska versionen av stjärnbilden Jungfrun. Virgo blir ett bostadshus på 27 våningar med butiker och restauranger i bottenplan.

Cassiopeja
Då Cassiopejagatan går mellan Karlatornet och tidigare Kvarter 5, kommer byggnaden att få namnet Cassiopeja. Cassiopeja är en stjärnbild på norra stjärnhimlen, där stjärnorna bildar något som liknar ett W. Byggnaden blir ett tornhus på 43 våningar som kommer att innehålla bostäder, butiker och restauranger i bottenplan samt eventuellt kontorslokaler.

Aries
Kvarter 6 kommer att heta Aries vilket betyder vädur på latin. Aries är även en stjärnbild på norra stjärnhimlen. Byggnaden har totalt 12 våningar med bostäder samt butiker och restauranger i bottenplan. Troligtvis kommer det även att finnas en livsmedelsbutik på bottenplan.

Capella
Capella är namnet på den starkast lysande stjärnan i stjärnbilden Kusken. Då Kvarter 8 angränsar till Kuskens gata får byggnaden namnet Capella. Capella blir ett blandkvarter med bostäder på 17 våningar och troligtvis äldreboende, gymnasieskola, BmSS-boende (Bostad med Särskild Service) samt vårdcentral.

 

Andréas Göransson, Nordiska medier     Illustration: Karlastaden Utveckling AB


Comments are closed.