Schakt i Väst bygger området kring Entreprenad Live.

Schakt i Väst bygger området kring Entreprenad Live.

Schakt i Väst är delaktiga i arbetena i och kring Entreprenad Live-mässans uppbyggnad, logistik och driften av området under mässdagarna.


Comments are closed.