Maskinentreprenörer bygger svensk konkurrenskraft.

Maskinentreprenörer bygger svensk konkurrenskraft.

Året lider mot sitt slut och 2015 har varit ett av de starkare från den senare 10 årsperioden. Vi har tagit del av många utredningar, konstateranden och varningar. Byggkonkurrensutredningen konstaterar att vi har för få starka små byggbolag i landet. Experter som varnar för att det redan råder brist på resurser och plats för tippmassor. Dessutom att tillväxten i svenska bygg- och fastighetsföretag hindras av administration, kompetensbrist och uddlösa politiska beslut.

Med Hampe Mobärgs kloka inläggsord lägger vi 2015 bakom oss och lyfter blicken mot 2016 i hopp om att vi gemensamt skall kunna ta oss an och förbättra vår värld.

“Maskinentreprenörer bygger svensk konkurrenskraft”

Sverige är ett litet lilleputtland nära nordpolen som har byggt en stark välfärd baserad på en framgångsrik exportindustri. Det är fantastiskt bra men kommande generationer kan inte leva på gamla segrar. Konkurrenskraft i näringslivet är lika viktigt som i vilken fotbollsliga som helst. Även om Sverige med en hårsmån lyckades ta sig till EM så är det ingen garanti för att det kommer gå bra i EM. När det gäller export spelar Sverige i Champions League. Ska vi göra det framöver med ett land som ligger långt borta med knappt 10 miljoner invånare spridda över en stor landyta måste vi vässa vår konkurrenskraft.
En av grundpelarna för att skapa konkurrenskraft är och har varit en effektiv infrastruktur. Och nu när världen krymper och konkurrensen hårdnar är det än viktigare att satsa på att utveckla och underhålla svensk infrastruktur. Varför ska kineserna köpa av oss om vi inte gör något som är bättre och blir för dyra?
En av de viktigaste gemensamma satsningarna som vi kan göra i ett land med Sveriges säregna förutsättningar är att satsa på infrastruktur. För infrastruktur är egentligen ett annat ord för konkurrenskraft. Men att effektivisera våra transporter ger inte bara möjligheten att konkurrera med omvärlden, det ger hela Sverige en större möjlighet att växa. Att som tidigare i år stoppa ”Förbifart Stockholm” och diskutera nedläggning av Bromma flygfält är inte bara märkligt, det är direkt korkat med tanke på den situation vi befinner oss i. Istället borde vi diskutera mer av detta; europalänk, nordlänk, västlänk med mera. Det skulle också sprida utvecklingskraft och välfärd över hela Sverige.
För det mesta är jag stolt över mitt hemland. Men när man när man i media läser den smått korkade politiska debatten blir jag osäker på den stoltheten. Många av våra politiska företrädare tycks tro att tillgångar skapas per automatik och att deras roll bara är att fördela tillgångar. Men i ett land där 50 procent av BNP går på export utsätts vi för konkurrens hela tiden. Därför kan man säga att Sverige är ett maskineri som måste underhållas hela tiden annars blir det inget att fördela. Vi som lever i Sverige skördar i någon mening de som våra föräldrar (företagare, medarbetare, politiker med flera) har byggt upp. Infrastrukturen är själva blodomloppet i svensk företagsamhet som skapar utrymme för svensk välfärd.
För att fortsätta att vara framgångsrikt måste vi våga satsa på att utveckla svensk infrastruktur i ett internationellt perspektiv. Med fokus på de kommande 30-50 åren. Och då menar jag alla olika transportslag, inte bara järnväg som idag tycks det enda som gäller i debatten. Jag är absolut säker på att vi i även framtiden behöver en mix av transportslag. Samtidigt är jag lika övertygad om att den totala infrastrukturen kan bli ännu effektivare och med mindre miljöpåverkan.
Dagens tioårsplaner räcker inte till om vi ska klara den globala konkurrensen. Vi måste skapa större utrymme för att utveckla framtidens infrastruktur. Vi måste hitta effektivare byggprocesser samtidigt som vi vågar tänka nytt när det gäller finansiering av infrastruktur. Kanske behöver vi installera mer vägtullar som en del i finansiering av framtidens infrastruktur? Kan våra pensionsmedel frigöras för arbeta inom utvecklingen av svensk infrastruktur? Byggplaneprocesserna måste reformeras. Vi måste tänka nytt. Vi ska inte bara våga utan även vilja se den internationella konkurrensen i vitögat!

Hampe Mobärg, vd Maskinentreprenörerna

God jul och ett Gott lyckosamt år önskar jag er!
Kenth Möller, Schakt i Väst


Comments are closed.