Ändring av bärighetsklasser i Göteborg

Ändring av bärighetsklasser i Göteborg

Ett antal vägar/gator eller delsträckor i Göteborg har klassats upp från bärighetsklass 2 till bärighetsklass 1 (BK1) från och med 1 januari 2016.

Förteckning


Comments are closed.