Här blir det byggkaos

Här blir det byggkaos

Som GP redan i februari kunde berätta så kommer man nu att börja förbereda inför byggandet av Västlänken. Från och med nästa måndag kommer bygget att börja märkas inne i centrala Göteborg. I första hand handlar det om att flytta på rör och ledningar så att de ligger på rätt plats och inte stör arbetet med att bygga den planerade järnvägstunneln.

– Vi förbereder det här nu, så att bygget ska gå så smidigt som möjligt. Det är också viktigt att göra det vid en tidpunkt som passar ledningsägarna så bra som möjligt, sa Jan Hansson (Trafikverket) i GPs tidigare artikel om flytten av ledningarna.

Hälften av parkeringsplatserna på Norra Hamngatan längs kajen kommer att tas bort. Först ut är den hälft som är närmast Kämpebron vid Lilla torget. Sedan när man kommit en bit på arbetet närmare Packhusplatsen tar man bort den andra halvan och den första återgår till att bli parkering. För att förbättra framkomligheten för bussar kommer man tillfälligt att ta bort refugen vid korsningen vid Kämpebron.
Även på Kruthusgatan kommer man att arbeta. Där kommer man att gräva provgropar, något som inte kommer att påverka gång- och cykeltrafik. Ett stort ledningsarbete är planerat vid Kruthusgatan, men det påbörjar man om några månader.

I slutet av april kommer man att börja arbeta på Packhusplatsen vid kasinot, där kommer hälften av parkeringsplatserna att försvinna. I april kommer man även att påbörja flytten av träden i Haga.

Mats Lövgren är samordnare för nätverket Stoppa Västlänken Nu. Han tror att starten på ledningsflytten och grävandet i marken blir en ögonöppnare för de göteborgare som inte har insett vilket kaos ett eventuellt byggande av Västlänken innebär.

– Det är nästan lite glädjande att göteborgarna nu får se bara en bråkdel utav det vi kommer att få uppleva, om Trafikverkets planering blir av, av tio års grävande från och med nu, säger Mats Lövgren.
Nätverket har nu över 5000 medlemmar och när man nu börjar gräva i marken och bygga i centrala staden tror Mats Lövgren att medlemsantalet kommer att växa. Och visst är det bra att man flyttar på och byter ledningar, problemet är att det görs med skattemedel, säger han.

– Vissa av de här ledningsomläggningarna som görs kan vara väldigt bra saker, det behövs kvalitetshöjande åtgärder med olika elledningar. Sen kanske vi får möjligheten att se vissa arkeologiska upptäckter. Så sätt är det positivt att man gör de här jobben, problemet är att det sker på skattebetalarnas pengar, säger Mats Lövgren.

 

Bild: Frida Winter
Text: GP, reportage, Angelica Capitao Patrao


Comments are closed.