Konsulter rustar för Göteborgs expansion

Konsulter rustar för Göteborgs expansion

I Göteborg finns byggplaner för 1000 miljarder kronor. Christer Abrahamsson, regionchef på Tyréns, behöver rekrytera 100 konsulter.

– Kommunerna måste ta besluten kring samhällsutvecklingen. Däremot kan jobbet med att stadsplanera och förbereda för planstarter i mycket större grad göras av konsulter. Det menar Christer Abrahamsson, tidigare stadsbyggnadschef i Göteborg och nytillträdd regionchef på Tyréns.

– Det är inte regelverket i planprocessen som är den trånga sektorn. Problemet är att skedet innan planstart tar för lång tid och att det sätts av för lite resurser in i planarbeten.

Göteborg står inför en stor byggboom. Under de kommande 20 åren ska det byggas för totalt 1000 miljarder kronor i Göteborgsregionen, enligt beräkningar från Business Region Göteborg.  Stadsförnyelsen i regionkärnan, Centrala Älvstaden på båda sidor Götaälv räknas som norra Europas största stadsbyggnadsprojekt med 25000 nya bostäder och 45000 nya arbetsplatser kommande 20 års period.

Byggandet av Älvstaden skapar bostäder motsvarande centrala Halmstads storlek och uppgår till 250 miljarder kronor. Utöver det pågår stora infrastruktursatsningar i Göteborg, bland annat Västlänken tunnel med tre stationer, Götalandsbanan höghastighetståg och nedgrävningen av E45:an.

– Det kommer att investeras i bostäder och verksamhetslokaler som aldrig förr i regionen.

Centrala staden ska växa till dubbel storlek med 25000 nya bostäder och 45000 nya arbetsplatser under kommande 20 år. Samtidigt beräknas regionen att få upp till 150 000 nya invånare under samma period, säger Christer Abrahamsson, ny regionchef för Tyréns Väst.

Enligt honom är viljan att sätta av resurser och bristen på arbetskraft det största hotet mot expansionen. Särskilt i de tidiga skedena behövs det många fler ”händer och huvuden”. Regeringens arbete med att få till enklare planprocesser och kortare överklagandeprocesser tycker Christer Abrahamsson till stor del är fel fokus.

– Själva planprocessen tuffar oftast på. Det är inte den som utgör det kritiska skedet, utan det är stadiet innan som tar alldeles för lång tid, ibland upp till tio år. Många bra bostadsplaner blir liggande för att kommunerna varken hinner eller orkar starta en plan. Många mindre byggföretag har inte tid och råd att vänta så länge. Antingen måste kommunerna tillsätta extra egna resurser, eller så måste konsulter och exploatörer gå in och hjälpa kommunerna att jobba fram planer, som kommunen sedan kan besluta om. Så jobbar man redan i exempelvis Norge och England.

Christer Abrahamsson har själv ett förflutet inom kommunen, och över 20 års erfarenhet från samhällsbyggnadssektorn. I mars i år började han som regionchef på Tyréns för att ansvara för Tyréns satsning i Väst.

Företaget ska växa med minst 100 nya konsulter inom de närmaste tre åren för att kunna möta den ökade efterfrågan som kommer med Göteborgs expansionsplaner. För Tyréns handlar det om att bredda sin verksamhet mot bland annat fastighet och bygg, arkitektur och trafikplanering. I region väst finns styrkan idag inom mark och anläggning, och bland de stora projekt man jobbar med i regionen kan nämnas E45:an, station för Västlänken samt tunnel under Varberg.

– Det är ett spännande och utmanande uppdrag att få leda Tyréns i Västsverige. Som läget är idag kan vi inte lämna anbud som vi skulle vilja på grund av att vi inte har bemanning. Vi är idag cirka 160 konsulter i regionen och målet är att vara minst 260 inom de närmaste tre åren.

 

Bild: Älvstranden  Text: Susanne Bengtsson, Byggvärlden


Comments are closed.