Nytt maskinföraravtal klart med SEKO

Nytt maskinföraravtal klart med SEKO

Maskinentreprenörerna och Seko har tecknat ett 12-månadersavtal på 2,2 %. Avtalet är på märket. Utgående löner ska höjas med 695 kr/månad från 1 juni 2016. Ny lägsta grundlön på avtalet är 26 795 för maskinförare och 26 621 kr för yrkesarbetare.

Kort sammanfattning
•    In- & utlåning av personal kan nu göras upp till 30 arbetsdagar utan krav på lokal förhandling.
•    Vissa nya ordningsregler har lagts till gällande medarbetarens skyldighet att följa arbetsmiljöföreskrifter och regler för drogkontroller.
•    Reglerna om vad en lönespecifikation ska innehålla har förtydligats.
•    Arbetstidsreglerna är förtydligade när det gäller viloperioder och möjligheterna till avvikelse från dem.
•    UE-regelverket är uppdaterat med reglerna om huvudentreprenörsansvar. ME- företagen är nu också upptagna i UE-frikretsen på Väg- och banavtalet och motsvarande för BI-företag på vårt avtal. Detta för att underlätta processen vid anlitandet av UE.

Resan mot framtidens kollektivavtal fortsätter i en gemensam arbetsgrupp.

Text: ME


Comments are closed.