Fortsatt nedåt för arbetslösheten. Byggnads nu 2,8 procent

Fortsatt nedåt för arbetslösheten. Byggnads nu 2,8 procent

Trenden, som har varit tydlig under våren, håller i sig. Allt fler får jobb inom byggverksamheten. När vi nu närmar oss sommarmånaderna sjunker arbetslösheten ytterligare. Den öppna arbetslösheten bland medlemmar i Byggnads a-kassa är nu 2,8 procent, enligt siffror från Arbetsförmedlingen.

Det är lägre än för ett år sedan då den var 3,0 procent. Den har också sjunkit jämfört med april månad (3,4). Även den totala arbetslösheten (öppna arbetslösheten och aktivitetsåtgärder) sjunker. Den är nu 5,0 procent, jämfört med 5,4 procent i maj för ett år sedan. Totalt sett är nu 5547 medlemmar arbetslösa i Byggnads och Målarnas a-kassa.

Som det har rapporterats om tidigare i Byggnadsarbetaren är andel arbetslösa kvinnor högre jämfört med arbetslösheten för männen. Detta håller i sig under maj månad. Den totala arbetslösheten för kvinnor är 8,4 procent jämfört med 4,8 procent för männen.

Total arbetslöshet i maj:
2016: 5,0
2015: 5,4
2014: 6,7
2013: 8,1

Text: Byggnadsarbetaren


Comments are closed.