Byggandet av flerbostadshus mot rekordnivåer

Byggandet av flerbostadshus mot rekordnivåer

I Sverige bromsar den ekonomiska tillväxten in, men ett flerbostadshusbyggande i nivå med miljonprogrammets dagar ser till att byggindustrin går starkt. Bostadsinvesteringarna stiger därför kraftigt sett till hela prognosperioden 2016-2017. Uppgången på byggmarknaden är fortsatt bred och såväl lokal- som anläggningsinvesteringarna ökar. Det visar en ny konjunkturprognos från Sveriges Byggindustrier.

– För byggindustrin ser vi en fortsatt bred uppgång som även i år drivs av starkt ökande bostadsinvesteringar. Nästa år kommer en något svagare efterfrågan på ägda bostäder att dämpa bostadsbyggandet lite grann. Däremot kommer det att vara fortsatt hög aktivitet på vägbyggandet och regeringen har också budgeterat för en anslagsökning på 25 procent 2017, säger Johan Deremar, nationalekonom hos Sveriges Byggindustrier.

Uppgången i byggandet är relativt väl utspridd över landet, enligt rapporten. Alla län uppvisar i varierande grad en positiv investeringstillväxt under prognosperioden 2016-2017. Den kraftigaste uppgången noteras i Östergötlands, Örebro och Uppsala län medan Dalarnas och Norrbottens län får den svagaste utvecklingen under prognosperioden.

– Det är bostadsbyggandet som fäller avgörandet rörande vilka län som utvecklas starkt respektive något svagare. Av våra storstadsregioner är det Stockholm och Göteborg som går väldigt bra. De har en fördel av att de flesta stora infrastrukturprojekt som just nu byggs i Sverige, byggs just i dessa två regioner, säger Johan Deremar.

 

Text: Erik Mattsson, Sveriges Byggindustrier


Comments are closed.