ME: Sluta utreda, börja jobba

ME: Sluta utreda, börja jobba

Snart presenteras en statlig utredning om infrastrukturens finansiering. Men nygamla finansieringslösningar finns redan på plats, menar ME.

Om en knapp månad, den 28 februari, kommer ett delbetänkande från en ny statlig utredning. Regeringen har givit en kommitté i uppdrag att utreda alternativ för finansiering av infrastrukturprojekt genom skatter och avgifter. Den ska också begrunda förutsättningarna för utnyttjande av privat kapital för finansiering av svensk transportinfrastruktur.

– Det ska bli intressant att se vad som kommer fram, nu när både riksdag och regering har kommit igång och öppnat butiken efter helgerna. Nya, eller snarare nygamla, finansieringslösningar, kan öppna för infrastruktursatsningar. Och det finns faktiskt ända sedan tidigt 2000-tal färdiga sådana lösningar som är väl förankrade i socialdemokratiska regeringskretsar. Bara att damma av och köra, säger Magnus Persson, förbundsordförande för ME.

Magnus Persson hänvisar till att en referensgrupp inom Socialdemokraterna redan 2001 tog fram en intern rapport om det svenska transportsystemet och dess behov av reinvesteringar, modernisering och utbyggnad. I rapporten var slutsatserna bland annat:

– En stegvis övergång till ett system där investeringar med flerårig livslängd budgeteras på samma sätt som investeringar i fastigheter, fordon eller datorer
– Lånefinansiering
– En svensk modell av partnerskapsfinansiering som komplement till traditionell anslagsfinansiering för nyinvesteringar i de nationella väg- och järnvägsnäten.

– Vi får vänta ännu några veckor på att höra vad som kommer ut, men ur vår synpunkt skulle det räcka långt med att damma av 2001 års rapport. Där fanns flera utmärkta förslag och den är väl värd att läsa igen. Allt behöver inte vara nytt, säger Magnus Persson.

Text: Erik Mattsson, Entreprenad Supply Foto: ME


Comments are closed.