Kollektivsatsning och 45 000 lägenheter i Göteborg

Kollektivsatsning och 45 000 lägenheter i Göteborg

Det ska byggas 45680 nya lägenheter och kollektivtrafiken byggs ut i Göteborg. Det har Göteborgs stad, Västra Götalandsregionen och Sverigeförhandlingen enats om. Bland det som parterna enades om under tisdagen var Spårväg och citybuss Norra Älvstranden, Linbana Järntorget-Wieselgrensplatsen, citybuss Backastråket och citybuss Norra Älvstranden. Kostnaderna för utbyggnaderna beräknas till drygt sju miljarder varav staten bidrar med knappa hälften av dessa pengar. Den statliga medfinansieringen är kopplad till att Göteborgs stad åtar sig att bygga de 45680 lägenheterna.

– Vi kommer framöver att bygga massor av nya bostäder inom Älvstaden och i övriga Göteborg. Då är det mycket viktigt att också satsa på ny kollektivtrafik och nya cykelstråk, säger Ann-Sofie Hermansson, kommunstyrelsens ordförande i Göteborgs Stad i ett pressmeddelande. Staten kan även komma att bidra med mer stöd till den linbana som planeras att byggas över Göta älv, om den uppfyller kraven för stadsmiljöavtal. I Sverigeförhandlingens uppdrag ingår att förhandla om åtgärder som förbättrar kollektivtrafiken och leder till ökat bostadsbyggande i Sveriges tre storstadsregioner Stockholm, Göteborg och Skåne.

– Detta var den sista storstadsöverenskommelsen och med detta har vi nu fullföljt regeringens uppdrag enligt vårt direktiv gällande storstäderna, säger HG Wessberg, förhandlare i Sverigeförhandlingen.

 

Text: Joel Eriksson, Nordiska medier   Illustration: Göteborgs Stad


Comments are closed.