Karlastadens detaljplan godkänns

Karlastadens detaljplan godkänns

Kort efter att kommunfullmäktige i Göteborgs stad antog detaljplanen för Karlastaden i juni beslutade länsstyrelsen att pröva beslutet. Anledningen var då att länsstyrelsen befarade att riksintresset för kommunikationer skulle kunna skadas påtagligt och att stadsdelen också skulle kunna vara olämplig för människors hälsa och säkerhet. Dessutom saknade man underlag kring trafiksituationen, då varken trafiksäkerhet eller framkomlighet hade utretts, tillsammans med saknade avtal och avsiktsförklaringar för om marken var lämplig för bostäder, skolor, affärer och hotell.

Nu har länsstyrelsen beslutat att man inte längre befarar risk för riksintresset och att de avtal, underlag och avsiktsförklaringar som saknades har kommit in – därmed kommer man inte att upphäva planen, vilket det först fanns en risk för. Beslutet kan inte överklagas, meddelar länsstyrelsen vidare.

– Även om detta var ett väntat beslut så känns det naturligtvis bra att vi kommer vidare i processen och ett steg närmare byggstart, säger Ola Serneke, vd för Serneke Group, i ett pressmeddelande.

Men än är det inte dags att dra igång bygget av stadsdelen, som planeras omfatta 1 600 bostäder och det som kan bli Nordens högsta byggnad, Karlatornet. Fyra privatpersoner och föreningen Arkitekturens hus har nämligen överklagat projektet till Mark- och miljödomstolen, skriver SVT Nyheter Väst.

– Det har inte kommit något utlåtande än så det återstår att se vad Mark- och miljödomstolen säger. Därefter kan deras beslut återigen överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, säger Lena Risfelt, planeringsledare på stadsledningskontoret, till SVT.
Enligt kommentarer till SVT tidigare i september har Serneke redan börjat sanera marken och påbörjat pålningen för Karlatornet.

 

Text: Niklas Thander    Illustration: Serneke


Comments are closed.