Ny syftesutfyllnad i Kode

Ny syftesutfyllnad i Kode

Under hösten har Schakt i Väst startat upp en ny syftesutfyllnad, belägen vid E6:an i höjd med Kode. Lättillgänglig både från norr och söder. Anläggningen är bemannad dagtid av maskinister som är i full gång med att bygga bullervallar.

– Det är en utfyllnad med syfte att skapa bullervallar mot E6:an, för att få ned ljudnivån för boende i Kode, säger Bengt Johansson, vd på Markberedning i Göteborg, ett bolag inom Schakt i Väst Gruppen.

I mer än 40 år har invånarna i Kode blivit störda av ett allt mer växande buller från motorvägen. I och med att bullervallar byggs så kan regionen få en nystart, där boende och Kungälvs Kommun kan utveckla ytor som i dagsläget inte länge är så attraktiva.

– När vi skapar nya mottagningsanläggningar så vill vi ha ett långsiktigt syfte, ihop med Kommunen eller markägare. Det är inte bara att fylla upp med schaktmassor på en yta, som sedan ska växa in i omgivningen. Det ska bli något beständigt som utvecklar området, t.ex. råmark som går att bygga på eller som här i Kode, bullervallar som sänker ljudnivån, menar Bengt.

I Kode kan vi ta emot schaktmassor som är fasta, komprimerbara och godkända enligt Miljö & hälsa i Kungälvs Kommun. Projektansvarig på plats är Magnus Lindskog, Markberedning i Göteborg.

– På detta sätt skapas möjligheter att utveckla Kode och bygga fler bostäder i en bättre miljö. En win-win-situation för såväl Kungälvs Kommun som för Schakt i Väst som har en hög efterfrågan på avsättning av schaktmassor, fortsätter Bengt.

Räknar ni eller har pågående jobb i Göteborg eller i Kungälvsregionen upp mot Stenungsund/Tjörn, tveka inte att kontakta Schakt i Väst:

Fredrik Syversen 031-779 90 96, fredrik.syversen@schaktivast.se


Comments are closed.