Allvarlig kompetensbrist hotar anläggningsbranschen

Allvarlig kompetensbrist hotar anläggningsbranschen

Trafikverkets förslag till nationell transportplan de närmaste tolv åren är omfattande.För att klara investeringarna krävs 20 000 nya jobb varje år inom anläggningsbranschen. Trafikverket själv behöver 3 000 nya medarbetare. Inget talar för att det kommer att bli ont om jobb för maskinentreprenörer och maskinförare de kommande 12 åren. Snarare ser det ut som om utmaningen kommer att bli att hitta rätt kompetens för att få vara med när tåget går. Trafikverket inser att hela branschen, näringsliv och myndigheter måste jobba tillsammans, för annars kommer det inte att gå, helt enkelt.

– Vi behöver samverka med andra parter i branschen för att vi ska klara den framtida kompetensutmaningen, säger Lena Erixon, Trafikverkets generaldirektör. Trafikverket har redan tagit flera initiativ som att erbjuda järnvägsutbildning till nyanlända, men mer behöver göras. Vi samarbetar även inom ramen för Järnvägsbranschens samverkansforum och tillsammans med Sveriges Byggindustrier, Svenska Teknik och Designföretagen för att säkerställa kompetensförsörjningen och för att attrahera nya medarbetare till branschen.

Förslaget till transportplan för 2018-2029 lades fram i somras. Regeringen väntas besluta om planen under våren. Trafikverkets anslag för investeringar och underhåll ska redan nu öka från 52 miljarder kronor 2016 till 66 miljarder 2019. Samtidigt som detta scenario målas upp inser Trafikverket att det krockar med två viktiga saker. Dels normala pensionsavgångar, men även ett teknikskifte i transportsektorn som gör att det behövs helt nya kompetenser inom både Trafikverket och anläggningsbranschen. Utmaningen ser väldigt tuff ut, helt enkelt.

– Vi tycker att det är mycket viktigt att det här kommer ut och blir känt så att alla aktörer kan vara med och hjälpa till. Det här är en mycket viktig fråga, säger Niclas Lamberg, som är chef för HR (personal och rekrytering) inom Trafikverket.

I ett pressmeddelande från Trafikverket står det såhär: ”Infrastruktur- och transportsektorn står inför ett paradigmskifte med ökad digitalisering som ställer nya krav på både medarbetare och teknik. För att genomföra åtgärderna i Trafikverkets förslag till nationell plan kommer det att behövas cirka 235 000 årsarbetare inom hela anläggningsbranschen.”

– Det är våra beräkningar, och det gäller hela branschen. Från konsulter till de som ska utföra jobbet, bygga och sköta service och underhåll. Och med tanke på Trafikverkets nya tekniska system för tågledning till exempel, elvägar, eller självkörande bilar och annat, så är det helt nya kompetenser som behövs här också, säger Nicklas Lamberg.För att kunna utföra alla åtgärder i Trafikverkets planförslag måste hela branschen växa kraftigt och alltså rekrytera en ny typ av kompetens till följd av teknikutveckling och digitaliseringens möjligheter.

 

Text: Micael Appelgren


Comments are closed.