Klartecken för Västlänken

Klartecken för Västlänken

Västlänken är ett omdebatterat projekt. Många göteborgare är entusiastiska över möjligheterna att kunna ta tåget direkt till Haga, andra menar att kostnaden för projektet är alldeles för dyrt sett till hur det påverkar staden. Men Västlänken är här för att byggas. Under onsdagen meddelade Mark- och miljödomstolen sitt beslut och det blev grönt ljus. Därmed kan den åtta kilometer långa järnvägssträckan bli till verklighet, skriver Göteborgs-Posten.
– Ja, så blir det. Vi har lagt till lite extra bestämmelser runt grundvatten och vad gäller buller och vibrationer under kvälls- och nattetid, säger rådman Göran Stenman, till GP. En del av kritiken mot bygget är de störningar det kommer orsaka i form av bland annat buller. Enligt Göran Stenman är buller något som man inte behöver oroa sig för.

 
Text: Andreas Göransson, Nordiska medier  llustration: ABAKO arkitektkontor AB


Comments are closed.