Ny lag gällande handhållen kommunikationsutrustning i fordon

Ny lag gällande handhållen kommunikationsutrustning i fordon

Tänk på att från och med 1 feb är det förbjudet att hålla kommunikationsutrustning i handen när du kör.

Sveriges Åkeriföretag har i skrivelse till Näringsdepartementet föreslagit vissa ändringar i trafikförordningen som innebär att blåljuspersonal samt vissa andra förare av yrkesmässiga godstransporter på väg som inte är persontransporter, vid förande av fordon, har tillåtelse att använda handhållen kommunikationsutrustning till muntlig kommunikation. Förslaget innebär att radiokommunikation får ske med handhållen utrustning men mobiltelefon skall vara handsfri och skriftlig kommunikation är inte tillåten.

/Upphör att gälla U:2018-02-01/ Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användande av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Förordning (2013:779).

/Träder i kraft I:2018-02-01/ Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen. Förordning (2017:1284).

Sveriges Åkeriföretags förslag till ny skrivning
/Träder i kraft I:2018-xx-xx/ Vid färd på väg med ett motordrivet fordon får föraren ägna sig åt aktiviteter som användning av mobiltelefon och annan kommunikationsutrustning endast om det inte inverkar menligt på förandet av fordonet. Föraren får inte använda denna utrustning på ett sådant sätt att han eller hon håller den i handen, förutom då nödvändig muntlig radiokommunikation genomförs till och från förare av alla typer av blåljusfordon samt till och från förare av fordon i yrkesmässig trafik som inte är persontransporter. Förordning (2018:xxxx).

Motivering
Blåljuspersonal, vägtransportledare, förare av varningsbilar, samt många andra kategorier inom yrkesmässiga godstransporter på väg och deras behov av muntlig kommunikation med bärbar utrustning verkar inte ha beaktats.

För poliser, brandmän och övrig räddningstjänst, samt förare i åkerinäringen som t.ex. inom bygg- och anläggning för lastning och lossning, timmertransporter där förare behöver kontrollera mötesfria skogsbilvägar, plogbilar t.ex. i tandemplogning, med flera kategorier av fordon så kommer detta att bli ett problem. Detta är exempel där muntlig handhållen radiokommunikation behöver vara tillåten att användas.

 

Text: Monica Larsson, Sveriges åkeriföretag


Comments are closed.