Klart: Västlänken vinner laga kraft

Klart: Västlänken vinner laga kraft

Mark- och Miljööverdomstolen ger klartecken. Vi har tidigare rapporterat att Västlänken fått grönt ljus av Mark- och Miljödomstolen. Detta beslut överklagade dock av Trafikverket som ville se en snabbare process gällande byggstart.

Idag fick dock Mark- och Miljööverdomstolen i Stockholm säga sitt och de beslöt att inte begära prövningstillstånd för överklagandena kring detaljplanen. Detaljplanen är därmed spikad och klar, skriver GT.

– Det betyder att detaljplanen vinner laga kraft, säger Monica Stenberg, handläggarchef vid Mark- och Miljöverdomstolen, till tidningen. Däremot betyder inte detta att man kan börja gräva med en gång. De överklaganden som gjorts gällande de miljömässiga effekterna, måste också prövas.

Så här lyder domstolens beslut: Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark-och miljödomstolens avgörande står därför fast… Mark- och miljööverdomstolen har gått igenom målet och kommit fram till att det inte finns skäl att ge prövningstillstånd i detta fall. Beslutet får enligt 5 kap. 5 § lagen (2010:921) om mark- och miljödomstolar inte överklagas.

 

Text Andreas Göransson, building-supply llustration: ABAKO arkitektkontor AB


Comments are closed.