Västlänkendom överklagas – av Trafikverket

Västlänkendom överklagas – av Trafikverket

Myndigheten tycker att byggstarten går för långsamt.

I slutet av januari kom beskedet; Västlänken hade fått grönt ljus från Mark- och miljödomstolen och alla nödvändiga tillstånd klubbades igenom. Däremot skulle bygget inte få komma igång förrän domen vunnit laga kraft. Men karusellen är långt ifrån över. Idag meddelande Trafikverket nämligen att man överklagar domen. Anledningen är att man vill få tillstånd att börja bygga direkt och slippa vänta, skriver GP.

”Varje förlorad vecka innebär att flera arbetsmoment måste utföras mer koncentrerat i tid och dessutom parallellt, vilket ur planeringssynpunkt är negativt och skapar större risker för trafikstörningar i väg- och järnvägstrafik i samband med projektens utförande”, skriver Trafikverket och hänvisar till att varje fördröjd vecka kostar cirka 10 miljoner kronor. Dessutom blir det dyrare ju längre tiden går. Enligt Trafikverket rör det sig om 800 miljoner per förskjutet år.

Nu är det upp till nästa instans, Mark- och miljööverdomstolen, att avgöra projektets framtid. En sådan behandling kan ta fler månader.

 

Text Andreas Göransson, Entreprenad llustration: ABAKO arkitektkontor AB


Comments are closed.