Anläggningsbyggandet tar över

Anläggningsbyggandet tar över

Byggkonjunkturen är stark i hela Norden. När bostadsinvesteringarna nu har toppat så går anläggningsbyggandet in och tar över.

Men det är inte bara goda nyheter. Den starka byggkonjunkturen leder till flaskhalsar och bristen på yrkeskunnig personal märks i hela regionen.

De totala investeringarna i anläggningar i Norden har växt med drygt 30 procent de senaste fem åren. Sverige och Norge går bäst. Det framgår av prognos om Nordisk byggkonjunktur som Sveriges Byggindustrier har tagit fram.

Det som skiljer Sverige och Norge från de andra Nordiska grannarna är att de offentliga investeringarna i transportinfrastruktur är långsiktigt planerade som sträcker sig över flera mandatperioder. Under år 2018 sticker dock Norge ut i en jämförelse med de andra länderna. Anläggningsinvesteringarnas utveckling i Norge förväntas öka med 11 procent. Sveriges ökning beräknas till 4 procent.

En annan detalj som gäller för Norge är att man har bildat en ny organisation för byggherrar när det gäller utbyggnad av vägar. Arbetet är lagt i bolagsform och fokus riktas mot produktivitetsutveckling och samhällsekonomisk nytta. Trots bristen på yrkeskunnigt folk så räknar Sveriges Byggindustrier att utbyggnaden av Stockholms tunnelbana och Ostlänken kommer att fungera som lok för ekonomin under de kommande åren.

Att anläggningsbyggandet ser bra ut skadar inte. Boverket ser tydliga indikationer på att bostadsbyggandet nu viker. I Stockholm räknar man med en ”kraftig inbromsning” Och inbromsningen är olycklig.
– Enligt Boverkets beräkningar behöver 80 000 bostäder byggas årligen från 2017 till 2020 för att räcka till den växande befolkningen. Bostadsbyggandet är högt men inte tillräckligt högt, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

 

Text: Micael Appelgren, Maskin­entreprenören


Comments are closed.