Massor från Västlänken grundar för nya bostäder i Frihamnen

Massor från Västlänken grundar för nya bostäder i Frihamnen

Sten och lera motsvarande nästan en Globen ska transporteras på pråmar ut i Frihamnen.

Jord- och lermassorna från Västlänken kan innebära fler bostäder i Frihamnen i Göteborg.
– Det är ett mycket bättre förslag än att dumpa fyllnadsmassorna runt om Göteborg på olika deponier, säger fastighetsdirektör Martin Öbo på fastighetskontoret i Göteborg.

Men man är sent ut och frågan är hur mycket som hinns med. En avsiktsförklaring om att verka i den riktningen har nu skrivits under mellan Göteborgs Stad, Trafikverket och byggherren Älvstaden.

Fastighetsdirektör Martin Öbo tycker det är ett bättre att massor från Västlänken kommer till användning i Frihamnen än dumpas på olika deponier.

De nya planerna ska ses som ett nytt komplement till Trafikverkets redan uppgjorda planer på hur jord- och lermassorna ska tas om hand. Verket har redan upphandlat olika deponiplatser i Göteborgs omgivningar, t.ex. Alekrossen och Källeredskrossen. Deponiplatserna kräver ofta långa lastbilstransporter.

– Om ett en betydande del av massorna från Västlänken hanteras med ett minimum av transporter vore det ekonomiskt och miljömässigt fördelaktigt, säger Martin Öbo.

Grundtanken i det nya förslaget är att massorna ska fraktas med lastbil till älven och där lastas på pråmar som tar dem över älven för att slutligen dumpas i vattnet. Tanken är inte i första hand att utvidga Frihamnens landområde utan att grunda upp bassängerna.

– På så sätt kan vi stadga upp kajerna och bygga bostäder längre ut på kajerna, säger Martin Öbo.

– Vi hade ändå behövt massor för att utveckla Frihamnen.

Avsiktsförklaringen som nu skrivits under innebär att en tredjedel av jord- och lermassorna från Västlänken används för utfyllnad i Frihamnen. Totalt handlar det om 500 000 kubikmeter. Det är stora massor, nästan som ett helt Globen (Globen rymmer 605 000 kubikmeter).

En ansökan om att få dumpa massorna i Frihamnen har skickats in till Mark- och miljödomstolen. – Vi måste få en gillande dom men vi måste också komma längre i våra detaljplaner om hur Frihamnen ska utformas.

Tiden är knapp och någon möjlighet att mellanlagra massorna finns inte.
– Det finns ett ”tidsfönster” någon gång mellan 2019 och 2026 och även om vi inte skulle ha hunnit få allt på plats till 2019 så har jag gott hopp om att åtminstone en del av massorna ska hamna i Frihamnen, säger Martin Öbo.

 

Text: Entreprenad Live, 18 april,


Comments are closed.