Eriksberg kan få 600 nya bostäder

Eriksberg kan få 600 nya bostäder

Celsiusgatan i Eriksberg, Göteborg, kommer att förändras i grunden. 600 bostäder planeras att byggas och allt som saknas är grönt ljus från kommunfullmäktige, skriver Göteborgdirekt.
– Vi vill ju gärna att fler bostäder ska byggas i anslutning till kollektivtrafik och handel. Det här är ett område som kan få norra Älvstranden att hänga ihop bättre., säger Emmali Jansson (MP), till tidningen.
Idag består Celsiusgatan mest av parkeringar och utspridda grönområden. Tanken är att gatan tillslut ska kantas av hus och grönytor som hänger ihop. Bebyggelsen som finns där idag ska bevaras och säger kommunfullmäktige ja, då kommer även en förskola att byggas utöver de 600 bostäderna.
Läs också: Serneke får order på 116 miljoner av HSB
Inflyttning planeras till 2021. Förutom bygget vid Celsiusgatan, ska man även ansluta Hamnbanan i en järnvägstunnel vid Säterqigatan och bygga 1100 bostäder i anslutning till sistnämnda.
– På så sätt binder vi ihop Eriksberg med området på andra sidan järnvägen. Det är stora skillnader i inkomst och levnadsvillkor på de olika sidorna av järnvägen nu och det hoppas vi kunna överbrygga. Det är Celsiusgatan en del av, säger Emmali Jansson.

Text: Andréas Göransson, Nordiska medier     Foto: Göteborgs stad


Comments are closed.