Klart: Västlänken får byggas

Klart: Västlänken får byggas

Nu har Mark- och miljööverdomstolen gett grönt ljus. Västlänken kommer att bli verklighet. Det beslutade Mark- och miljööverdomstolen under förmiddagen – detta efter att domen överklagats, skriver SVT Nyheter Väst.
– Vi träffades många gånger och har suttit länge. Det här har varit ett stort arbete och det har varit väldigt mycket material att gå igenom, säger Henrik Löv, hovrättsråd, till SVT.

Däremot kommer man att pröva en av de överklaganden som kommit, nämligen Trafikverkets gällande buller under nattetid.
– Vi har funnit att det finns anledning att pröva det, sedan hur det blir i slutändan har vi inte tagit ställning till, säger Henrik Löv.

Västlänken är en järnväg på 8 kilometer där 6 kilometer går under mark. Den kommer att gå igenom hela centrala Göteborg och planeras bli klar 2026.

 

Andréas Göransson, Nordiska medier    Illustration: ABAKO arkitektkontor


Comments are closed.