Nu har Ekodukt Sandsjöbacka öppnats för djuren

Nu har Ekodukt Sandsjöbacka öppnats för djuren

Bron och dess planteringar och boendemiljöer är nu klara för djuren och de kan nyttja bron för fullt. Miljöer vi skapat på och vid bron. Vi har sått ängsfröer på cirka 8 000 kvadratmeter för att skapa blomrik ängsmark på bron. Vi har planterat flera tusen buskar av olika arter ovan bron och drygt 100 träd i områdena kring bron. Vi har även skapat boendemiljöer (biotoper) för djuren, till exempel stenhögar för kräldjuren och bihotell för insekterna.

Ekodukten kommer att skötas av utvald entreprenör 5 år framåt i tiden. Just nu pågår en hel del vattning av plantorna på grund av den extrema värmen som råder.
Invigningen av bron sker först i slutet av sommaren för att inte störa djuren under deras känsliga ynglingsperiod.

 

Foto: PEAB Air


Comments are closed.