Så här ser Göteborg ut före och efter byggtid

Så här ser Göteborg ut före och efter byggtid

Selma Lagerlöfs Torg genomgår nu den största omvandlingen sedan torget byggdes 1971. Här växer Selma stad fram med över 1000 nya bostäder, idrottshall, handelshus, stadsdelshus med rum för kultur, torg- och Selma Lagerlöfs parkstråk.

 

 

Stadsdelen fylls med liv från morgon till kväll och boende får nära till allt för ett gott vardagsliv.


Comments are closed.