Tekniska hjälpmedel lockar allt fler

Tekniska hjälpmedel lockar allt fler

Skickliga svenska entreprenörer kanske inte behöver helt automatiserade system, de kan både köra maskinen och göra jobbet. Entreprenörer lägger allt mer pengar på tekniska hjälpmedel, det har blivit allt viktigare att bli helt självgående.

Trenden är ändå att allt fler tar allt mer hjälp av tekniken, Magnus Hansson, produktansvarig på Hitachis svenska återförsäljare Delvator, ser till exempel en allt större efterfrågan på 3D-system.

– Förut köpte man 2D-system med möjlighet att hyra 3D vid behov, nu vill många ha fullständiga 3D-system direkt.

Han konstaterar att entreprenörerna lägger allt mer pengar på tekniska hjälpmedel av det här slaget.
– Vi ser också att redskapstillverkarna är allt mer aktiva, de samarbetar med grävsystemsleverantörerna för att kunna avlasta förarna ännu mer.

Med rätt typ av sensorer och givare även på redskapet ska förarens börda bli lättare.

– Det blir lite mindre att hålla reda på – ska man till exempel dra en slänt och hålla koll på alla vinklar underlättar det om det finns en autotilt så att man slipper åtminstone någon vinkel, säger Magnus Hansson.

Gränsen mellan hjälpmedel och full automatik kan vara fin men det finns många anledningar till att förare tar den hjälp som går att få.

– Med ett fullständigt system blir man mer frigående som grävmaskinist, det går att ta sig an en yta och göra allt själv – från början till slut.

Systemet gör det möjligt att ta med sig en tämligen avancerad modell och  klara sig på egen hand.

– Det blir en effektivare byggprocess.

Foto: Mats Thorner
Text: Ulrika Andersson, Mentoronline


Comments are closed.