Feskekörka måste stängas

Feskekörka måste stängas

Nödvändigt för att kunna renovera

Higabs pressmeddelande om att fastighetsbolaget kommer att stänga saluhallen Feskekörka för renovering under första delen av 2020 har väckt mycket uppmärksamhet och reaktioner i media och sociala medier.
– Vi är glada över att så många människor i och utanför Göteborg engagerar sig i byggnaden som vi är så stolta att förvalta, säger Johan Carlsson, fastighetschef på Higab.

Feskekörka ska varken rivas eller byggas om till något annat, betonar han
Feskekörka är byggnadsminne vilket är det starkaste skydd en byggnad kan ha.
– Det innebär att man inte får riva eller förvanska byggnaden, all upprustning måste göras varsamt i samarbete med Länsstyrelsen och antikvarie. Feskekörka kommer se ut som Feskekörka när upprustningen är klar.

Går ej att rusta upp utan att stänga
Både enligt Higabs kommunala uppdrag och enligt byggnadsminnesförklaringen är Higab ansvariga för vård och underhåll av byggnaden.
– Vi måste stänga då det inte är möjligt att bedriva verksamhet medan upprustningen av den speciella och värdefulla byggnaden pågår.

 

Text: Monica Almgren     Foto: Higab


Comments are closed.