Göteborgsoas börjar rustas upp

Göteborgsoas börjar rustas upp

5 augusti startade upprustningen av Brunnsparken. Vissa förberedande arbeten – bland annat trädflytt – har dock redan genomförts. Nu inleds upprustningen av en av Sveriges viktigaste hållplatslägen för kollektivtrafik – Brunnsparken i Göteborg. Brunnsparken – ett långt stenkast från Göteborgs central – försöker kombinera parkmiljö med funktionen som ett viktigt nav för Göteborgs kollektivtrafik. Människor, bussar, spårvagnar och växtlighet delar på det begränsade utrymmet som av många betraktas som både mörkt och otryggt. Därför inleds nu en upprustning som ska ge öppnare ytor med fler sittplatser, bättre belysning och en delvis ny typ av växtlighet.
– Brunnsparken ska behålla sin karaktär av historisk park och med de nya planteringarna och träden kommer parken få en ännu tydligare parkkänsla samtidigt som vi skapar bättre förutsättningar för biologisk mångfald, säger park- och naturförvaltningens projektledare Johan Blomqvist.

Förhoppningen är att öppna och tydliga gångstråk kommer att göra det enkelt att röra sig mellan hållplatslägena. Markbeläggning i form av marksten ska göra parken mer tillgänglig. För den som vill slå sig ner en stund kommer det att finnas olika typer av sittplatser vid planteringarna och längs med kajen. Efter slutfört arbete, vilket planeras till våren 2020, ska Brunnsparken ha fler planteringar med blommande växter och grönska. Färre, men till stora delar nya träd med tydliga årstidsvariationer som vacker vårblomning eller sprakande höstfärger, ska tillsammans med ny belysning ta bort känslan av mörker och otrygghet. Upprustningen av Brunnsparken är i full gång. Vissa förberedande arbeten – bland annat trädflytt – har redan genomförts.

Text: Morgan Andersson, mentoronline.se Foto: Peter Svensson


Comments are closed.