Upprop mot svartarbete

Upprop mot svartarbete

Byt till de nya ID06-korten redan nu, manar Kortuppropet. “Om en underentreprenör inte vill byta ut sina kort borde huvudentreprenören fundera på varför”.

Det nya ID06-kortet finns redan att beställa men många skjuter upp bytet – de gamla korten slutar inte gälla förrän den 22 januari 2020.I ett nytt upprop uppmanas branschen att sluta förhala.
– Vi vill skynda på att kortet kommer ut på arbetsplatserna – när vi ser så mycket svartarbete är det verkligen viktigt att byta så fort det går, säger Jessica Löfström, bemanningsföretaget Expanderameras grundare och styrelseordförande. Hon tog initiativet till Kortuppropet i mitten av september. Fler anslöt för att få ut det nya kortet i större skala.
– Det vi kräver är att företagen byter ut sina egna kort men också att de ställer krav på sina underentreprenörer – och underentreprenörernas underentreprenörer – att byta.

Vi kräver också att de avvisar de företag som inte byter. Det sistnämnda kan sitta hårt åt ibland och Jessica Löfström uppmanar företagen att se sanningen i vitögat.
– Om en underentreprenör inte vill byta ut sina kort borde huvudentreprenören fundera på varför.

Hon är mycket kritisk till det gamla ID06-kortet, som bland annat skulle minska svartarbetet.
– Det fick motsatt effekt. Det räckte med ett namn och några siffror som inte alls behövde höra ihop, det fanns ingen kontroll och det var lätt att bara hitta på en identitet – oseriösa företag kunde utnyttja korten för att komma in på en arbetsplats.

Jessica Löfström anser att det nya kortet är avsevärt bättre men konstaterar att bytet hittills gått tämligen trögt.
– 70-80 procent av de seriösa företagen har bytt sina kort, men när det gäller de utstationerade företagen är det mindre än tre procent  – och det är ju bland annat där fusket finns. Att oseriösa företag slingrar sig är väntat. En del av de seriösa har bytt, men begär det inte av sina underentreprenörer.
– Vi vill göra företagen uppmärksamma på vad som ligger bakom – om ni blundar blir det billigare, men då bidrar ni också till att de kriminella företagen kan fortsätta bryta mot lagen, säger Jessica Löfström. Hon är övertygad att det nya kortet kommer att göra det svårare att kringgå EU:s utstationeringsdirektiv.

Direktivet innebär att ett utländskt företag har möjlighet att komma till Sverige för att utföra arbete utan att betala skatt och sociala avgifter här – det ska de i stället fortsätta att göra i sitt hemland. Detta ska dock vara möjligt i högst 183 dagar – därefter måste skatt betalas. Enligt Jessica Löfström har många lyckats fiffla sig förbi detta krav – med god hjälp av de gamla ID06-korten, som saknade central registrering.
– Det blir enkelt att fuska eftersom ingen kan kontrollera hur lång tid som gått.
Det går inte att fuska på samma sätt med de nya ID06-korten, korten som utsänd personal kan få utfärdas bara för 183 dagar, konstaterar hon.
– När de dagarna har gått ska de betala skatter i Sverige.

Om inte något av detta ”biter” på den som tvekar noterar Jessica Löfström att det kan bli kostsamt att vänta in i det sista med att byta.
– Den som vill komma in på en arbetsplats efter den 22  januari utan ett nytt ID06-kort måste registreras manuellt i personalliggaren – det kan bli väldigt tidsödande, inte minst på en stor arbetsplats.

Om många saknar det nya kortet lär det inte bli mycket jobbat på ett tag och den som släpper in folk utan att registrera dem i liggaren begår ett lagbrott.
– Vi vill att företagen inser att de måste skaffa ID06-kort nu – det blir svårt att vänta till den 22 januari.

Bakom uppropet står förutom Expanderamera även Medlemsföretagen i BFB, Riviära, CS Riv och håltagning, Void, Hålmetodik i Luleå, Håltagarna borrteknik i Sverige, Branschföreningen STIB ställningsentreprenörerna, JVAB, Från Stan Byggnads samt Peab.

Text: Ulrika Andersson, Mentoronline.se

 


Fakta nya ID06

• ID06-kortet används för inpassering på arbetsplatser som använder ID06-systemet.

• Kortet är kopplat till närvaroregistrering i elektroniska personalliggare.

• Foto krävs på nya ID06-kortet.

• För att kunna beställa det nya ID06-kortet krävs säker identifiering av firmatecknare, kortbeställare och kortinnehavare via BankID eller pass.

• Vid beställningen kontrolleras också att företaget uppfyller grundläggande lagkrav för näringsverksamhet.

• Kortet finns också i en mobil variant som har samma grundfunktioner som det fysiska kortet och kan jämföras med ett mobilt BankID.

• Individer från ett EU/EES land utan ett samordningsnummer anställda av ett svenskt företag får ID06-kort utfärdat till sig för max sex månader.

• Individer från ett EU/EES land med ett samordningsnummer anställd av ett svenskt företag får ID06-kort utfärdat med giltighetstid upp till fem år.

• Individer från ett tredjeland med svenskt arbets- och uppehållstillstånd och samordningsnummer anställda i svenskt företag får ID06-kort utfärdat med samma giltighetstid som det svenska arbets- och uppehållstillståndet.

Källa: ID0


Comments are closed.