Kvinnliga byggchefer tjänar mer än män

Kvinnliga byggchefer tjänar mer än män

Kvinnor som nått chefsposition i den privata delen av byggindustrin tjänar 6 procent mer än männen, rapporterar Sveriges Byggindustrier och lutar sig mot statistik från SCB.

Byggindustrin har länge varit en av de allra mest mansdominerande branscherna. Regeringen har uppmärksammat det som ett problem och därför satt upp ett mål om att minst 25 procent av de som nyanställs inom bygg- och anläggningsbranschen ska vara kvinnor senast år 2030. Nu rapporterar Sveriges Byggindustrier att det i alla fall görs framsteg på chefsnivå inom byggindustrin. Statistik från SCB, som som bransch- och arbetsgivarorganisationen brutit ut, visar att byggindustrin är den enda sektor där kvinnliga chefer tjänar mer än sina manliga kollegor i den privata sektorn.

– Man kan ju verkligen fråga sig varför kvinnor tjänar mindre i alla andra branscher, säger Elin Kebert som är organisationens expert på kompetensförsörjning.

1400 kvinnliga chefer finns det nu inom byggindustrin, vilket motsvarar 9 procent. Bakom anledningen till deras högre löner räknar Elin Kebert upp:

– Många har akademisk bakgrund, så de kommer nog in på en bra nivå.

En andra anledning är hög konkurrens om arbetskraften.

Text: Monica Almgren, Building Supply


Comments are closed.