Klarar du dig i 72 timmar?

Klarar du dig i 72 timmar?

Vad du behöver veta för att klara av en samhällskris. Alla ska vara så pass förberedda att vi klarar tre dygn, det vill säga 72 timmar, utan stöd från myndigheter i händelse av en kris. Vi förväntas ha förråd av vatten och förnödenheter likväl som förmåga att ordna värme och informationsinhämtning. Detta förmedlas av ett flertal svenska kommuner men även Myndigheten för Samhällsskydd och beredskap, MSB.

Människans fem grundbehov:

Vatten
Förutom luft är vatten det mest grundläggande behov som människan har. Vi klarar oss några dagar helt utan vatten men innan dess kommer dock effekterna av vätskebristen att verka nedsättande på vår arbets- och tankeförmågan och göra oss förvirrade, frusna och såklart törstiga.

Mat
Sverige har numera avvecklat de beredskapslager av livsmedel som fanns under kalla kriget. I stor utsträckning är det du själv som inledningsvis är ansvarig för ditt eget hushålls matförsörjning om en kris skulle uppstå.
Det går dock att klara sig väldigt länge utan mat, men blodsockret sjunker och hjärnan kommer inte få tillräckligt med energi och tanke- och reaktionsförmågan kommer att därför att försämras. Effekter som irritation, oro, rastlöshet och huvudvärk kommer snart göra sig märkbara.

Värme
Om elavbrottet inträffar på årets kalla månader så kommer temperaturen i hemmet att sjunka. Eftersom de flesta inte har en egen kamin eller liknande i hemmet behöver man därför hitta andra lösningar för att hålla värmen inomhus. Människokroppen mår bäst av att hålla en konstant kroppstemperatur på 37°C. Om temperatur sjunker i kroppen kommer vi först att börja huttra, arbetsförmågan kommer att sänkas och vi kommer senare inte kunna ta hand om oss själva. Om temperaturen sjunker för lågt kommer till slut medvetslöshet och död att inträffa som följd.

Trygghet
De mentala förberedelser är lika viktiga som de fysiska. Oro, osäkerhet och handlingsförlamning är effekter av att man inte känner att man inte har kontroll över sin egen situation.
Samhällsstörningar i form av större elavbrott, störningar i vattenförsörjningen, stora bränder och stormar kan inträffa. Då är det viktigt att vi kan informera oss om läget. Lokalradion kommer att sända viktig information på Sveriges Radio P4.

Sömn
Vi behöver sömnen för att både kroppen och hjärnan ska få sin vila. Under sömnen bearbetar hjärnan de intryck den fått under dagen och både hjärnan och kroppen hinner återhämta sig. Om man skulle vara utan en natts sömn så klarar man det men sämre tankeförmåga, koncentrationssvårigheter, huvudvärk, yrsel och allmän lättretlighet är några av de effekter som kommer göra sig märkbara. Blir sömnlösheten långvarig så kan det leda till fysiska och psykiska problem.

Läs mer på http://www.72timmar.se

 


Comments are closed.