Byggföretagen efterlyser åtgärder

Byggföretagen efterlyser åtgärder

Byggföretagens vd ställer sig bakom regeringens krispaket, men föreslår även andra åtgärder.

I mars presenterade finansminister Magdalena Andersson (S) ett krispaket, där syftet är att försöka motverka de konsekvenser Coronaviruset får för samhällsekonomin.

I paketet ingår bland annat korttidspermittering och att staten tar över sjuklöneansvaret i två månader.

Byggföretagens vd Catharina Elmsäter-Svärd uppger i ett pressmeddelande att hon välkomnar regeringens initiativ, men också att hon är kritisk till en del av framlagda lösningarna.

– Att staten går in med sjukförsäkringskostnaderna är starkt efterfrågat. Men med tanke på den tuffa likvida situationen som många företag nu upplever hade det varit bättre att man sluppit att först betala in pengarna för att sen i efterhand begära ersättning, säger Catharina Elmsäter-Svärd i pressmeddelandet.

– När det gäller förslaget om uppskov på vissa skatter och möjlighet att använda pengar från skattekontot är det bra och välkommet. Men att regeringen tänker sig en ränta på sex procent är däremot fullständigt orimligt.

Svenskt näringsliv bedömer att läget för flera medlemsföretag förvärras dramatiskt och att behovet för snabba, likviditetsstärkande åtgärder är stort.

Organisationen har därför skickat in en kravlista till regeringen med anledning av Coronakrisen, det man vill se är:

· Ett permitteringssystem inom ramen för korttidsarbete

· Uppskjuten momsinbetalning

· Tillfälligt borttagande av arbetsgivarnas sjuklöneansvar

· Behov av branschspecifika stödåtgärder

– Byggföretagen står bakom Svenskt Näringslivs kravlista och ser positivt på att regeringen agerar för att rädda jobb och företagande, säger Catharina Elmsäter-Svärd.

Text: Ulrika Andersson, Nordiskemedier.se Bild: Byggföretagen


Comments are closed.