Koll på kollen med ny funktion

Koll på kollen med ny funktion

En ny appfunktion ska förbättra både arbetsmiljö och säkerhet lovar Cramo, som anser sig vara först ut med den typen av hjälpmedel.

Maskinutyrningsföretaget har tagit fram två uppdateringar till sin Cramoapp.

En av funktionerna ska göra det möjligt för kunderna att rapportera produktfel och begära utbyte/reparation av produkten direkt i appen. Den andra är inriktad på arbetsmiljö. Tanken är att kunderna ska få hjälp att följa föreskrifterna när det gäller kvarts-stendamm och det personliga fallskyddet, en innovation som uppges vara efterfrågad av flera stora kunder.

– Denna just helt branschunika funktion i vår app, möjliggör att Cramos kunder på ett snabbt och enkelt sätt, kan följa upp och påminns om att ta behövlig action på produkter med uttalade lagkrav kring kvartsdamm och personligt fallskydd, säger Börje Björkholm, Head of Development, Cramo AB, i ett pressmeddelande.

Tanken är att appen ska hjälpa kunden att göra rätt, inte minst när det gäller de skärpta föreskrifterna om kvarts-stendamm som infördes 2015. Enligt dem måste man till exempel dokumentera och riskbedöma kring vilka åtgärder som bör genomföras, förklarar Cramo. Kunden ska nu, via notifikationer i appen, bli påmind var sjätte månad om att det är dags för både funktions- och prestandakontroll.

För fallskydd gäller att en behörig person ska kontrollera fallskyddet minst en gång om året, eller om den utsatts för ”onormal påfrestning”. Även här ska påminnelse komma via appen.

– Vi har på vår utvecklingsresa drivit sakfrågan via både branschforum, myndigheter och kunder för att hitta rätt modell. Funktionen i appen är ett bra exempel på ett mycket konkret kundbehov som vi utvecklat till ett digitalt verktyg. Cramo är i och med detta den första hyresleverantören som lanserar ett hjälpmedel i en så viktig hälso- och säkerhetsfråga, säger säger Maria Senkerik, kundansvarig, Cramo AB, i pressmeddelandet.

Mer om Cramo-appen

Text: Ulrika Andersson, Nordiskemedier.se Foto: Cramo


Comments are closed.