Precisionstransport tog lyftspann under Götaälvbron

Precisionstransport tog lyftspann under Götaälvbron

Visualisering av hur Hisingsbron kommer att se ut när den är färdigbyggd och nuvarande Götaälvbron är riven.

Nyligen anlände det 750 ton tunga lyftspannet till Hisingsbron I Göteborg – den sista leveransen av stål till den nya bron. Nu länkas stadens nya bro ihop över älven, skriver Göteborgs stad i ett pressmeddelande.

Trots oenigheten mellan beställande Trafikkontoret i Göteborg och brobyggaren Skanska rörande kostnaden av den nya Hisingsbron så fortskrider projektet enligt planerna.

Det stora skeppet, UHL Future från Sevilla kom lastat med Hisingsbrons lyftspann till Frihamnen i Göteborg. Där lastades lyftspannet om till en pråm som vanligtvis trafikerar Nordsjön och som med sina 90 gånger 27 meter är den största pråm som någonsin har gått upp i älven. Sedan var det dags att transportera lyftspannet under Götaälvbron. Eftersom lyftspannet är bredare än farleden behöver det transporteras utanför farleden, där Götaälvbron inte är lika skyddad.

– Det blir trångt när vi går igenom Götaälvbron med lyftspannet. Öppningen är 44 meter och lyftspannet är 41 meter brett, så passagen måste ske väldigt lugnt och kontrollerat, säger Susanne Wiberg, projektledare på trafikkontoret för byggnationen av Hisingsbron.

När pråmen har passerat under Götaälvbron lägger den till vid kajen vid Gullbergsstrand, där förberedande arbeten görs inför monteringen. Bland annat ska lyftspannet få sin beläggning, temporära räcken och kontaktledningsstolpar.

I juli monterades de fyra pylonerna till Hisingsbron. Montage av lyftspannet är planerat till slutet av augusti. Då stängs farleden runt arbetsområdet under sju dagar.

– Bästa platsen för att följa arbetet med lyftspannet är uppe på Götaälvbron, vid Lilla Bommen eller från parkeringen längs med Gullbergs Strandgata, säger Susanne Wiberg.

Text: Monica Almgren, Nordiskemedier.se Illustration: Göteborgs Stad

 


Comments are closed.