Boverket höjer sin byggprognos

Boverket höjer sin byggprognos

Boverket skriver upp prognosen för bostadsbyggandet under främst år 2020. År 2020 påbörjas 48 000 bostäder och 2021 påbörjas 42 500 bostäder.
Samhällsekonomin och bostadsmarknaden har utvecklats starkare än förväntat under coronapandemin. Det framgår av Boverkets uppdaterade byggprognos som presenteras idag.

Antalet påbörjade bostäder minskar med 9 procent i år och med ytterligare 11 procent nästa år. Bostadsbyggandet höll en hög takt under första halvåret 2020 då det påbörjades 28 500 bostäder inräknat nettotillskott genom ombyggnad, enligt preliminär statistik från Statistiska centralbyrån, SCB.

– Bostadsbyggandet är ju en viktig motor för hela samhällsekonomin. Vi skriver nu upp vår prognos och kan se att marknaden klarat av påfrestningarna bättre än vad vi tidigare trodde. Men framtiden präglas av stora osäkerheter, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.
Boverket bedömer att byggtakten kommer att avta under andra halvåret. Under första halvåret påbörjades preliminärt 7 300 bostadsrätter och 14 600 hyresrätter i flerbostadshus, knappt 500 ägarlägenheter samt cirka 5 000 bostäder i småhus. Antalet påbörjade bostadsrätter var 8 procent färre än ett år tidigare, medan antalet hyresrätter ökade med 15 procent.

– Boverket bedömer att en del av den starka utvecklingen för hyresrätter i år kan vara en följd av att många lägenheter beviljades investeringsstöd i slutet av 2019 och början av 2020. Enbart i januari 2020 beviljades stöd för drygt 6 000 hyresrätter, säger Hans-Åke Palmgren, analytiker på Boverket.
Utvecklingen av bostadsbyggandet under 2021 är fortsatt svårbedömd. Antalet påbörjade bostäder beror bland annat på hur stämningsläget för hushållen utvecklas, hur arbetslösheten utvecklas för köpstarka grupper, men även på finansieringsmöjligheterna för bostadsutvecklarna och byggherrarnas vilja att agera i det osäkra läget. Prognosen har därför ett stort osäkerhetsintervall, understryker Boverket.

Text: Monica Almgren, nordiskemedier.se

 


Comments are closed.