Rekordmånga kvinnor väljer byggutbildningar

Rekordmånga kvinnor väljer byggutbildningar

I snitt är fördelningen 32 procent kvinnor jämfört med 68 procent män på respektive byggutbildning för yrkeshögskolan Nackademin.

Efter förra veckans terminsstart står det klart att 1301 nya studenter antagits till höstens utbildningar. Detta innebär en ökning med 37 procent från föregående år. Resultatet från antagningsunderlaget visar också på ytterligare en positiv trend, nämligen att fler kvinnor väljer att studera utbildningar inom bygg.

I år antogs 111 kvinnor till samtliga byggutbildningar vilket innebär en ökning på över 200 procent. Det ökade intresset anses bland annat vara ett resultat av en längre tids proaktivt arbete i nära samarbete med näringslivet.

Under virusutbrottet i våras meddelade regeringen att stora budgetsatsningar skulle ske inom yrkeshögskolan för att möta behovet av utbildning och omställning på arbetsmarknaden.

Som en direkt följd av regeringens initiativ beviljade därför Myndigheten för Yrkeshögskolan (MYH) Nackademin totalt 187 extra utbildningsplatser till hösten. Efter terminsstarten stod det klart att Nackademin antagit 1301 nya studenter i år, en ökning med 37 procent från föregående år.

– Det ökade förtroendet från regeringen visar tydligt på hur viktig roll yrkeshögskolan har för Sveriges kompetensförsörjning. Vi ser även att antalet tomma platser på utbildningarna har minskat, vilket är ytterligare tecken på att YH är en utbildningsform som fungerar i praktiken. Det är viktigare än någonsin i tider som dessa, säger Astrid Westfeldt Corneman, vd på Nackademin.

Byggutbildningar är ett utbildningsområde som utmärkt sig sett till höstens antagningsunderlag. Där har antalet antagna kvinnor ökat med 200 procent jämfört med föregående år.

I snitt är fördelningen 32 procent kvinnor jämfört med 68 procent män på respektive byggutbildning. Riktade marknadsinsatser samt ett starkt samarbete från branschen och näringslivet anses vara orsak till det ökade intresset för byggutbildningar bland kvinnor.

– Vi har aldrig haft en så hög andel kvinnor på våra byggutbildningar som vi har nu. Vår ambition har hela tiden varit att minska könssegregationen och bidra till ökad jämställdhet inom byggbranschen. Tack vare ett gott samarbete med arbetsmarknaden ser vi nu att fler kvinnor faktiskt väljer en framtid inom bygg, avslutar Astrid Westfeldt Corneman.

Text: Monica Almgren, Nordiskemedier.se


Comments are closed.