”Personer som inte har ett godkänt testresultat kommer inte in”

”Personer som inte har ett godkänt testresultat kommer inte in”

Byggföretagen ställer nya krav på alla som ska arbeta på medlemsföretagens byggen. Den 1 juli 2021 blir det obligatoriskt för alla på ett bygge som bedrivs av någon av Byggföretagens medlemmar att genomgå Safe Construction Training – Byggföretagens branschgemensamma säkerhetsutbildning.

– Personer som inte har ett godkänt testresultat kommer inte in på byggena efter det, säger Berndt Jonsson, nationell arbetsmiljösamordnare på Byggföretagen, i ett pressmeddelande.
Syftet är att minska riskerna och öka säkerheten, noterar Byggföretagen. Organisationen hänvisar också till en färsk rapport från Byggindustrins Centrala Arbetsmiljöråd, som uppges visa att arbetsolyckorna i byggbranschen minskade både i absoluta tal och relativt antalet sysselsatta under 2019.

– Det är glädjande att utvecklingen återigen går i rätt riktning, men en fortsatt positiv utveckling kommer att kräva ännu bättre säkerhetskultur och fokusering på att minska risker. Safe Construction Training blir ett viktigt verktyg i vårt mål att skapa en sund och säker byggbransch, säger Berndt Jonsson.

Utbildningen är gratis, den finns på tio språk och vänder sig till alla, noterar Byggföretagen.

Utbildningens innehåll
• Beteenden, attityder, arbetsmiljöregler och fakta
• Olycka, brand och första hjälpen
• Personlig skyddsutrustning och ID-kort
• Arbetsmaskiner och fordon
• Avspärrningar och skyddsanordningar
• Damm & kemikalier
• Systematiskt arbetsmiljöarbete, roller och ansvar
• Handhållna maskiner & vibrationer
• Mobila arbetsplatsformar, byggnadsställningar, rull- och hantverkarställningar, stegar och bockar.
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Ergonomi
• Lyftoperationer
• Ordning och reda
• Brand

Text: Ulrika Andersson, Nordiskemedier.se  Foto: Pressbild

 


Comments are closed.