Bättre koll på farligt avfall – alla måste rapportera

Bättre koll på farligt avfall – alla måste rapportera

Alla som hanterar farligt avfall måste rapportera det till Naturvårdsverkets nya register. Den första augusti 2020 ändrades avfallsförordningen, bland annat utökades den så kallade anteckningsskyldigheten för farligt avfall. En annan nyhet var att dessa anteckningar, från och med den 1 november 2020, måste rapporteras in till ett nytt avfallsregister.

– Målet är att så lite farligt avfall som möjligt återstår efter behandlingen. Allt som inte längre är farligt kan ingå i cirkulära flöden. Det kan återvinnas eller återanvändas och bli en resurs. Det är därför vi också behöver få en bild över mängden behandlat farligt avfall som upphör att vara avfall, säger Ulrika Gunnesby, enhetschef på Naturvårdsverkets avfallsenhet, i ett pressmeddelande.

Enligt Naturvårdsverket måste alla företag och verksamheter där farligt avfall uppstår, tas emot, handlas med eller transporteras rapportera in uppgifter om detta till myndighetens nya avfallsregister. Det som ska rapporteras in är:

• mängden avfall som efter behandling fortfarande är farligt avfall
• mängden som upphört att vara farligt avfall
• mängden som inte längre är avfall alls

De som producerar eller transporterar det farliga avfallet ska rapportera in sina uppgifter tämligen direkt – senast två arbetsdagar efter det att anteckningen gjorts. De som behandlar avfallet får mer tid på sig – deras rapporter ska ske kvartalsvis. Kvartalsrapporterna ska vara inne senast den sista januari, den sista april, den sista juli samt den sista oktober. Det innebär till exempel att det avfall som behandlats under oktober, november och december 2020 ska rapporteras in senast sista januari 2021.

Naturvårdsverket lyfter fram att den omfattar även behandlare, som till exempel måste ange vilket resultat behandlingen gett.

– Alla som rapporterar till det nya avfallsregistret bidrar till en tydligare bild över det farliga avfallets väg genom landet. Avfallsproducenten rapporterar in sitt farliga avfall, därefter rapporterar insamlare och transportörerna det farliga avfall som passerar dem. Nu har turen kommit till avfallsbehandlarna. De rapporterar hur de behandlar avfallet och vad som därefter är fortsatt farligt avfall, säger Ulrika Gunnesby.

Förändringarna har gjorts av flera skäl, noterar Naturvårdsverket. En anledning är att Sverige måste följa nya EU-regler, som anger att uppgifter om farligt avfall ska finnas tillgängliga i ett nationellt elektroniskt register. En annan viktig bit är att Sverige ska få bättre uppsikt över det farliga avfallet – statistiken anses vara osäker, den uppdateras sällan och tillsynsmyndigheterna har därför svårt att följa flödet av farligt avfall.

Naturvårdsverkets avfallsregister kan nås via olika ingångar, beroende på vilken verksamhet som avses. Myndigheten specificerar mer i detalj vad som gäller för anteckningarna och rapporteringen här.

 

Text: Ulrika Andersson, Nordiskemedier.se Foto: Colourbox


Comments are closed.