Säkerhetsglas – ett säkert kort

Säkerhetsglas – ett säkert kort

Varför sätta skyddsgaller på rutorna till en grävmaskin när det finns material som är säkrare, ger bättre sikt och kanske också är mer miljöanpassat? Frågan ställs av Hammerglass vars ”glas” i hårdlaminerat polykarbonat blir allt mer efterfrågat – även internationellt.

Hammerglass resa började 1993 med utgångspunkten att minska kostnaderna för att ersätta sönderslagna rutor. Inledningsvis togs tilläggssystem för utvändigt montage av okrossbart fönsterglas fram. Nästa steg blev att utveckla ett isolerglas med samma okrossbara egenskaper. I dag bedrivs verksamheten, som leds från skånska Förslöv, i tre affärsområden: Fastighet, Infrastruktur och Automotive.

Inte minst växer intresset för företagets produkter för maskinhytter. Rutor har tagits fram för olika skyddsbehov och i skyddsklasser beroende på i vilken miljö maskinen är tänkt att användas. Rutor finns för skyddsklass 1, 2 eller 3, men också som explosionstestat RABS-system.

Parallellt inleds samarbeten med allt fler maskintillverkare, vilket också gör att allt fler maskinmodeller redan i fabrik kan utrustas med företagets produkter.

Resan har också inneburit ett allt mer ökat intresse för expansion geografiskt, med start i Norden. I dag finns dotterbolag i Danmark, Italien och Tyskland, men produkterna sprids efter hand till allt fler länder även om covid-19-pandemin försvårat arbetet en del.

– Vi märker i och för sig tydligt att marknaden är på väg att återhämta sig. Vi har trots pandemin fortsatt växa, men inte enligt plan. Det har gått bra här i norr där vi redan är väl etablerade, störningarna har framför allt märkts på våra nya marknader, exempelvis i södra Europa. Vi märker att det är svårt att växa på nya marknader utan personliga möten, säger Florian Lauterbach, affärsområdeschef för företagets Automotive-verksamhet.

– Vi är även på gång i USA, men på grund av pandemin valde vi att kliva av Conexpo en vecka innan mässan öppnade förra året. Pandemins utbrott har också gjort att vi valt att skjuta upp arbetet med att etablera ett kontor i landet. I USA jobbar vi bland annat med Volvo. Det ger oss en bra plattform att arbeta från i och med att Volvo för många är synonymt med säkerhet.

– På automotivsidan har vi utgått från de stora tillverkarna av grävmaskiner, som Volvo, Caterpillar, Hitachi och Komatsu. Vi behöver maskindata för att kunna leverera exakt de format som behövs och säljer mycket direkt till tillverkarna, även om det mesta går till deras agenturer. Vi har exempelvis fått väldigt bra respons från Zeppelin. Vi jobbar hellre med partners än med slutkunderna. Det blir enklare för alla parter och mer tidseffektivt när maskinen kan levereras så komplett som det bara går redan från början – alltså från fabrik, säger Florian Lauterbach.

Han betonar att Skandinavien ligger i täten på utvecklingen, inte minst på maskinsidan. Fopsutrustade hytter har varit med länge liksom galler vid utsatta arbeten. Nu flyttas fokus allt oftare över till att ersätta exempelvis gallret med okrossbart glas i stället. Det beror inte minst på tryck från slutkonsumenten, alltså föraren, som till exempel ser stora fördelar med att kunna jobba i en hytt där det saknas galler som påverkar sikten, utan att säkerheten försämras.

– I Sverige och Norge finns dessutom krav att hytten ska klara exempelvis sprängtester. Vårt glas klarar tester som inte gallerskyddade hytter kan stå emot. Det finns alltid risk att stenmaterial kan ta sig genom gallret, vilket kan få förödande konsekvenser med konventionellt glas.

– Sedan är det förstås en ekonomisk fråga. Så länge det rör sig om relativt stora maskiner går det bra, men vi märker i exempelvis Italien där det är vanligare med mindre maskiner att dessa är betydligt mer priskänsliga.

Såväl Florian Lauterbach som företagets vd Bengt Nilsson menar dock att det ofta räcker med en sönderslagen ruta för att ”vinsten” med att välja vanligt glas ska vara uppäten. Till det kommer säkerhetsfrågan. Kostnaden för de personskador som kan uppstå i samband med en trasig ruta kan vara betydligt större än det som går att värdera i kronor och ören.

Bengt Nilsson drar paralleller till utvecklingen inom annan skyddsutrustning som hjälmar och bilbälten. Förhoppningen är att även entreprenadbranschen ska tänka om. Förutsättningarna finns eftersom även flertalet maskinförare har med sig en hjälm i hytten. Men det är en lång väg att gå.

– Det tillverkas cirka 1,9 miljoner entreprenadmaskiner under ett normalår. Ingen av dessa har rutor av polykarbonat som standard. De flesta har vanligt standardglas. Vi behöver inte gå längre bort än till skogsnäringen. Där är polykarbonat en vanlig lösning. Jag vet inte varför vi har den här skillnaden, men vi tänker inte ge oss förrän även maskinentreprenörerna prioriterar förarmiljön lika högt. Vårt uttalade mål är att varje maskin som kommer ut på arbetsplatserna ska vara utrustad med okrossbart glas, helt enkelt för att det inte finns någonting som talar för att de inte ska vara det, säger Bengt Nilsson.

Florian Lauterbach lyfter fram ett par tillverkare som föregår med gott exempel.

Företag som Merlo och Menzi Muck är väldigt intressanta för oss. Det är företag med flexibla utvecklingsorganisationer med få involverade och med inställningen att exempelvis vårt säkerhetsglas lyfter kvaliteten på maskinen. Alla tjänar på att förarna får en säkrare arbetsmiljö och att en ruta som håller lika länge som resten av maskinen kan bidra till såväl stärkt varumärke som förbättrat andrahandsvärde på maskinen.

Snabbfakta Hammerglass

Hammerglass är ”glas” i en nanobehandlad polykarbonatskiva som utlovas vara slitstark och nötningstålig, dessutom 300 gångerstarkare än glas – och i det närmaste okrossbar.

Hammerglass-rutorna är belagda med en tunn hinna av kiseloxid som skyddar mot repor och slitage. Nanoteknologi utlovas göra materialet motståndskraftigt mot de flesta kemikalier, vilket bidrar till att nedsmutsning från avgaser, olja och asfalt inte fäster lika lätt som på vanligt glas.

Ytbehandlingen ska även ge ett UV-skydd på 99,96 procent, vilket gör att materialet inte grumlas, bleks eller på annat sätt förändras i sin optiska kvalitet över tiden. Den uppskattade livslängden är mer än 40 år. Materialet bidrar inte till spridning av eld vid eventuell brand. Materialegenskaperna, och en vikt som anges till ungefär hälften av traditionellt glas, är andra faktorer som, enligt tillverkaren, gör matyerialet till ett utmärkt val vid både nyproduktion och utbyte av glas i entreprenadmaskiner.

Källa: Hammerglass

Text: Morgan Andersson, Nordiskemedier.se Bild: Hammerglass


Comments are closed.