Cementa får nobben av Högsta Domstolen

Cementa får nobben av Högsta Domstolen

Högsta Domstolen tar inte upp Cementas överklagan av Mark- och miljööverdomstolens beslut att avvisa ansökan om fortsatt och utökad täkt- och vattenverksamhet vid Slite. Därmed kvarstår såväl den tidigare domen som den akuta cementkrisen.

Högsta Domstolens besked innebär att den rättsliga prövningen är över för den här gången.

– Det står nu klart att det är politiken som äger frågan, säger Maria Sunér, vd på branschorganisationen Svemin.

Den 6 juli lämnade Mark- och miljööverdomstolen beskedet att den avvisade Cementas ansökan om utökad kalkstensbrytning i Slite från och med 1 november i år. Detta som en följd av att Mark- och miljödomstolens tidigare klartecken till fortsatt brytning överklagats.

Cementa överklagade i sin tur Mark- och miljööverdomstolens besked som nu fastställts av Högsta Domstolen. Beslutet motiveras med att miljökonsekvensbeskrivningen innehåller sådana brister att den inte kan utgöra grund för ett ställningstagande till verksamhetens inverkan på miljön.

– Det är beklagligt att Högsta Domstolen inte ger prövningstillstånd, men vi har varit förberedda på detta utfall. Beskedet påverkar inte vårt pågående arbete utan vi arbetar vidare med övriga insatser som vi påbörjade direkt då vi fick Mark- och miljööverdomstolens besked i juli, säger Karin Comstedt Webb, hållbarhetschef på Cementa.

Bland annat ställs förhoppningar till en ansökan för ett kortare tillstånd till kalkstensbrytning som skulle kunna gå snabbare att få på plats, och en ansökan om ett långsiktigt tillstånd. Ett sådant tillstånd är, enligt företaget, en förutsättning för fabrikens fortsatta drift över tid och för att säkerställa en trygg och hållbar cementförsörjning i Sverige. Exempelvis har ett arbete påbörjats med målet att kunna leverera klimatneutralt cement år 2030.

– Klimatironin i den här situationen är beklämmande, säger Maria Sunér.

Samtidigt är Cementas ambition att hitta och få på plats kortsiktiga lösningar för råmaterialförsörjningen till fabriken och därmed minska konsekvenserna av en förväntad cementbrist i Sverige. Delvis kan leveranser från närliggande Nordkalk mildra skadeverkningarna, men ett huvudspår är att hitta kanaler för import av råvaran.

Bedömningen är dock att det material som produceras i det europeiska närområdet är uppbundet av andra användare och att de leveranser som Cementa kan räkna med kräver långa miljöbelastande transporter, är av sämre kvalitet och produceras på sätt som är betydligt mer belastande för miljön än produktionen i Slite.

– Även om dagens besked inte påverkar arbetet framåt för oss i sak så är det bekymmersamt eftersom det lämnar ett antal principiella frågor obesvarade om hur ärendet har hanterats juridiskt. Det skapar en osäkerhet i hela systemet kring tillståndsprocessernas effektivitet i Sverige, säger Karin Comstedt Webb.

Maria Sunér konstaterar att en konsekvens av domen är att vi inte lär få se någon annorlunda tillämpning och inställning från myndigheterna framöver.

– Nu är det därför ännu viktigare att lagstiftningen ses över skyndsamt. Vi kan inte fortsätta ha en tillståndsprocess som blir ett hinder för klimatomställning och industriell utveckling.

Regeringens besked är att den arbetar för en förlängning av Cementas brytningstillstånd med åtta månader, något som dock inte är genomfört än. Svemin betonar dock att lagändringarna, även om de varit på plats, inte räcker till för att under tiden hinna få fram ett nytt tillstånd, och inte heller för att hitta importströmmar som uppfyller Sveriges högt ställda kvalitets- och miljökrav.

Enligt bransch- och arbetsgivarorganisationen Byggföretagen kommer konsekvenserna av ett produktionsstopp i Slite att vara förödande för det svenska samhället. I en konsekvensanalys konstateras bland annat att Sverige står inför ett omfattande byggstopp. Om brytningen, enligt domstolens beslut, stoppas 31 oktober kommer, enligt Byggföretagen, redan i november tre av fyra nya bostäder inte att kunna byggstartas samtidigt som flera stora infrastrukturprojekt kommer att stoppas eller fördröjas. Bedömningen är att mellan 200 000 och 400 000 jobb hotas samtidigt som investeringsbortfallet beräknas överstiga 20 miljarder kronor – per månad.

I debatten har förslag förts fram om att ersätta cement och betong med andra material, exempelvis trä, en tanke som Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong, tycker är naiv.

– Det är verklighetsfrånvänt att tro något sånt. Betong behövs även för hus med trästommar och det finns många andra konstruktioner där det inte ur kvalitets- och beständighetskrav är möjligt att ersätta betong med trä eller andra material, säger hon.

När nu det juridiska spåret är stängt anser Malin Löfsjögård att frågan hamnat på regeringens bord.

– Det finns inga kortsiktiga lösningar, till exempel via import, att ersätta produktionen i Slite till nästa sommar. Det har vi varit tydliga med i vår konsekvensanalys som också har bekräftats av regeringens egen analys. Agerar inte regeringen nu skyndsamt har vi snart ett byggstopp med varsel för flera hundra tusen personer, säger Malin Löfsjögård.

Text: Morgan Andersson, nordiskemedier.se Foto: Cementa

 


Comments are closed.