Noga utvalt för bästa resultat

Noga utvalt för bästa resultat

Vi erbjuder stans bästa maskinister och ett stort urval entreprenadmaskiner, väl lämpade för alla typer av uppdrag inom bygg- och anläggningsbranschen. Det innebär högsta kvalitet i genomförandet. Och inget jobb är för stort eller för litet. Rätt person på rätt plats – vi förmedlar erfarna yrkesarbetare som underlättar genomförandet av stora och små projekt.

Vi utför även omfattande materialleveranser som går att kombinera med effektiv deponering av många fyllnadsmaterial såsom lera, jord, sten, berg, tegel och betong.

Kontakta oss för en utvärdering av dina behov: Kenth Möller, 0706-27 27 96 eller Marcus Alexandersson, 031-779 90 98.


Comments are closed.