Byggstarter fortsätter att öka

Byggstarter fortsätter att öka

Byggfakta visar att igångsättningen av både bostadsprojekt och andra nybyggnadsprojekt fortsätter öka. På ett år, mellan september 2020 och september 2021, har byggstartsindikatorn ökat med 44 procent för bostäder och 6 procent för övriga byggnader. Indikatorn ger en tydlig signal om att nybyggnadstakten, framför allt när det gäller bostäder, fortfarande är stigande.

Byggstartsindikatorn inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exklusive anläggningar och infrastruktur. Den steg under september med 1,4 procent, en liten nedgång från förra månaden då ökningen var 1,8 procent. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten 26,4 procent, även det en liten nedgång jämfört med 27,3 procent i augusti. Sedan indikatorn bottnade i slutet av 2019 har den stigit med sammanlagt 39 procent.

Text: Monica Almgren, nordiskemedier.se.    Bild: Wallenstam, Cision


Comments are closed.