ME:s vd: “Ytterligare en tung börda för företagen”

ME:s vd: “Ytterligare en tung börda för företagen”

Sveriges maskinentreprenörer som redan verkar i en pressad bransch kan få det än svårare om drivmedelspriserna höjs som en konsekvens av Rysslands krig i Ukraina. På Maskinentreprenörerna följer man utvecklingen och oroar sig för att en del av deras medlemmar riskerar konkurs.

Leveranstidningen Entreprenad har tidigare pratat med Byggföretagen som tror att Rysslands invasion av Ukraina kommer påverka tillgången på cement. Trafikverket som kontinuerligt analyserar tillgången av råoljebaserade asfaltskomponenten bitumen säger att den åtminstone är säkrad för i år. Maskinentreprenörernas vd, Anders Robertsson, säger att det är otroligt bekymmersamt att vi har ett krig i Europa. Nu försöker organisationen skapa sig en bild av hur kriget kommer att påverka branschen och deras medlemmar.

– Det är naturligtvis väldigt svårt att göra. Här kommer det vara en stor osäkerhet framåt, säger han till Entreprenad.

Robertsson tror att den största enskilda risken är höjda energipriser som kan uppstå på grund av nya sanktioner.

– Det kommer påverka produktionskostnader generellt, men speciellt dieselpriset. Dieselpriset har fram till nu haft stor påverkan och under den här dramatiska prisökningen under de senaste månaderna har det i princip ätit upp marginalerna i en lågmarginalbransch.

Höjda drivmedelspriser till följd av kriget kan slå ut företag som verkar i en redan ansträngd bransch menar han.

– Det beror självklart på utvecklingen. Men vi är nog redan där, att det är företag som måste säga nej till uppdrag på grund av prisbilden och osäkerheten. Jag är helt övertygad om att det är företag som redan nu står på konkursens rand på grund av att man tappat alla marginaler.

Det är något som läggs till redan befintliga problem som finns inom branschen. Ett av dem är prisavtal som sällan indexeras och som många sitter fast i. Entreprenad har tidigare berättat att vissa avtal aldrig eller sällan indexeras. Något som gör att det kan dröja månader innan ett avtal justeras.

– Det är och det kommer vara ytterligare en tung börda för företagen, säger Anders Robertsson.

Han menar att det varierar hur villiga upphandlarna är för att förhandla om under särskilda omständigheter.

– En del är lyhörda och förstår också vikten av att man hjälps åt med den här ytterst besvärliga situationen. Men det finns också beställare som inte ser det här och följer avtalet slaviskt. Det blir väldigt tufft för medlemsföretagen.

Även reduktionsplikten fortsätter ha stor inverkan organisationens medlemmar menar Robertsson. Tidigare i år berättade han för tidningen hur HVO blivit dyrare på grund av begränsad tillgång. Något som i sin tur påverkade dieselpriset då reduktionsplikten höjdes vid årsskiftet och innebar att dieseln måste innehålla mer biobränsle.

– Det som är extra bekymmersamt är just den här osäkerheten som smyger sig in i hela bygg- och anläggningsbranschen. Det är precis det som vi inte vill ha just nu. Vi jobbar verkligen för att skapa långsiktiga och stabila villkor. Det är så viktigt för att man ska kunna göra nya investeringar, rekrytera personal och ta sig an lärlingar till branschen.

Text: Johan Jarup, Nordiskemedier.se Foto: Maskinentreprenörerna

 

 


Comments are closed.