Snabb utveckling sätter press på förarna

Snabb utveckling sätter press på förarna

Vad krävs av framtidens maskinförare? Kristian Johansson på Zeppelin Sverige och Daniel Persson på Sitech Sverige fick frågan när ME-skolan diskuterade framtid.

För en tid sedan arrangerade ME ”Framtidens maskinförare”, ett digitalt event fokuserat på rekrytering, digitalisering och hållbarhet.

Under dagen togs många aspekter på ämnet upp. Gymnasieutredningen diskuterades, ett nytt utbildningsmaterial presenterades och frågan om hur ledarskapet måste förändras dryftades.

Frågan om digitalisering och hållbarhet fick stort utrymme. Till exempel fanns Kristian Johansson, produktansvarig för hjullastare, bandtraktorer med mera på Caterpillars svenska generalagent Zeppelin Sverige och Daniel Persson på Sitech Sverige, som säljer Trimbles maskinstyrning och mätutrustning med för att berätta hur den tekniska utvecklingen påverkar morgondagens maskinförare.

De konstaterade inledningsvis att det hänt massor på tekniksidan under de senaste decennierna.

— Det som drivit utvecklingen under de senaste 20 åren är ju avgaskraven, sade Kristian Johansson.

När vi nu nått fram till steg V har utvecklingen saktat ner lite, tillverkarna sneglar allt mer på andra typer av drivkällor men de tekniska framsteg som gjorts i avgasreningens namn har lett mycket annat.

Till exempel har mycket datorkraft tillförts maskinerna, kraft som inneburit nya möjligheter, noterade Kristian Johansson.

Daniel Persson uppgav att de tekniska lösningar som tagits fram oftast syftar till att underlätta för maskinisten, till exempel genom att koppla ihop olika funktioner med styrsystemet.

— Svårigheten har varit att få det användarvänligt men vi ligger långt framme, särskilt den nordiska marknaden är med i utvecklingen.

Ett lite oväntat problem är kanske att förarna inte tar till sig de nya lösningarna.

— Vi har väldigt duktiga maskinister men ser att de funktioner vi tar fram inte riktigt används, sade Daniel Persson.

Han anser att det därför är viktigt att visa och lära ut vilka möjligheter tekniken innebär redan under utbildningen.

Kristian Johansson fick frågan om oviljan att använda nya system kanske leder till att maskinerna inte används fullt ut.

— Ja, definitivt. Det finns rent tekniskt en enormt stor potential i maskiner och utrustning.

Zeppelin kan mäta hur de uppkopplade maskinerna används och även om vi i Norden ligger väldigt högt finns det mycket mer att hämta, förklarade han.

— Vi ligger högst i världen, men det är ändå ett lågt utnyttjande av de tekniska systemen.

En högre utnyttjandegrad skulle kunna öka både produktiviteten och effektiviteten, förklarade han.

Ett exempel är bränsleeffektiviteten.

— Nyttjar du alla hjälpande system i maskinen vill jag påstå att du lätt hittar 25 procent.

Vad är det då som gör att systemen inte används?

— Det är en konservativ bransch där majoriteten är rädd att prova nya saker om det inte finns en säkerhet att det fungerar lika bra eller bättre, sade Kristian Johansson.

De tekniska möjligheterna är alltså stora och de innebär också att kraven på framtidens maskinförare skiljer sig från de som gällde förr.

— För tio år sedan räckte det att vara duktig på att spaka maskinen, ha en god överblick över arbetsplatsen och vara drivande, förklarade Kristian Johansson.

Nu måste man kunna tolka mycket information och justera sitt arbete därefter. Ett teknikintresse och kunskaper i språk och matematik har också blivit allt viktigare noterade han.

— Vi jobbar med Cat på en liten marknad med ett litet språk, mycket information kommer på engelska och man måste kunna söka informationen.

Daniel Persson såg också ett behov av matematikkunskaper.

— Det är viktigt att få med sig det i utbildningen. Det är också jätteviktigt att få med sig process- och projektförståelse, att man vet vad som ska byggas. Det krävs en kunskapsbank och en förståelse för tekniken.

 

Text: Ulrika Andersson, nordiskemedier.se. Foto: Colourbox

 

 


Comments are closed.