Bra tid för byggstarter – men framtiden är osäker

Bra tid för byggstarter – men framtiden är osäker

Byggfaktas siffror visar att det gångna året har varit bra för byggbranschen. Samtidigt finns det flera faktorer som gör att framtiden är osäker. Förra året ökade antalet nya produktioner inom bygg. Byggfaktas byggstartsindikator visar att antalet byggstarter ökat med tolv procent mellan februari 2021 och februari i år.

– Byggstarterna ökade under februari, enligt Byggstartsindikatorn. Det verkar vara ett skifte på gång där byggandet utanför bostadssektorn är på väg att bli mer drivande. Pågående projekteringar tyder på att byggandet kommer att fortsätta öka i snabb takt. Ovissheten kring effekter av Ukraina-kriget, den stigande inflationen, ränteläget och finansieringsmöjligheter gör dock att det är långt från självklart att alla projekt fullföljs, säger Tor Borg, analyschef på Citymark analys och Byggfakta, i ett uttalande.

Han säger att takten i bostadsbyggandet är på en historisk hög nivå. Samtidigt är det osäkert om takten kan hålla i sig. Några faktorer enligt Tor Borg är en avtagande befolkningstillväxt, osäkerhet kring konjunkturen och avvecklingen av investeringsstödet.

 

Text: Johan Järup, Nordiskemedier.se

 


Comments are closed.