Fler unga väljer transport

Fler unga väljer transport

Söktrycket har ökat på gymnasieskolans transportprogram. Andelen tjejer som väljer programmet har också ökat.

Årets niondeklassare har gjort sitt val, och Skolverket sitter nu med ett preliminärt facit över hur intresset för olika gymnasieprogram ser ut.

Vissa är kanske lite extra nyfikna på hur de unga resonerar i dessa frågor. En del branscher har stora rekryteringsbehov men svårt att locka till sig både unga och kvinnor.

Det gäller inte minst entreprenadbranschen, men också transportbranschen – det fattas både maskinförare och lastbilsförare i en tid när dessa yrkeskategorier behövs mer än någonsin förr.

Flera faktorer spelar in i detta, i vissa fall är intresset för yrket lågt, i andra fall saknas det också tillräckligt många utbildningsplatser.

Företag och branschorganisationer har under därför försökt skapa intresse för sina branscher och bli attraktivare som arbetsgivare.

Även regeringen har vidtagit åtgärder. Det är bara lite drygt en månad sedan utbildningsminister Anna Ekström presenterade ett lagändringsförslag som innebär att arbetsmarknadens behov ska vägas in när beslut tas om vilka utbildningar som ska erbjudas och antalet platser på dessa.

Enligt branschorganisationen Transportföretagen börjar det dock ljusna. Enligt dem visar Skolverkets statistik att söktrycket är högt när det gäller gymnasieskolans fordons- och transportprogram.

Antalet sökande ska ha ökat med 1 200 om man jämför med 2016, och andelen tjejer med över tio procent jämfört med ifjol.

– Att 10,5 procent fler tjejer antagits till programmet jämfört med året innan är ett fantastiskt besked för transportsektorn där behovet av förare och mekaniker är stort både på kort och på lång sikt, säger Caj Luoma, chef för avdelningen kompetensförsörjning Transportföretagen.

Han gläds särskilt åt att andelen tjejer ökat rejält.

– De senaste sju åren har antalet nästan fördubblats från 1 623 antagna 2015/2016 till 3 009 antagna 2021/2022. Vi ser nu en fördelning på 25 procent tjejer och 75 procent killar i programmet vilket är en rekordhög andel tjejer, säger Caj Luoma.

Han ser ökningen som en bekräftelse på att branschen förändras och att den kommer att utvecklas mot en större mångfald.

– Digitaliseringen och de nya möjligheterna inom transportbranschen är något som jag tror att många ungdomar nu har sett och lockas av. Att fler söker till våra utbildningar är ett kvitto på att vi är på rätt väg, säger Caj Luoma.

Text: Ulrika Andersson, Nordiskemedier.se Bild: Colourbox


Comments are closed.