Majoritet inom byggbranschen känner sig stressad på jobbet

Majoritet inom byggbranschen känner sig stressad på jobbet

Siffror i en rapport gjort av Ramirent visar på att sex av tio i byggbranschen har mått psykiskt dåligt det senaste året som en följd av sitt arbete. Enligt rapporten är det samtidigt enbart en av tio som sjukskrivit sig på grund av psykisk ohälsa.

Ramirentrapporten ges ut för andra året i rad och i samarbete med Novus har 500 personer inom bygg- och anläggningsbranschen fått svara på frågor om bland annat hälsa och trivsel på arbetet. En tredjedel av de som svarade uppger att de känner stress varje dag och 57 procent minst varje vecka.

– Sex av tio är en hög siffra. Oavsett om den psykiska ohälsan är arbetsrelaterad eller privat, eller en blandning av båda, måste branschen bli bättre på att lyfta problemet. Det är viktigt att skapa trygga arbetsplatser. där medarbetarna vågar berätta om hur de mår. Först då kan arbetsgivaren bidra med att sätta in rätt hjälp, säger Anna Klebe, HR-ansvarig på Ramirent, i en kommentar.

Hon menar att ett sätt att skapa trygga arbetsplatser är att ta itu med machokultur. Men även att ledningen går i bräschen och pratar om psykisk ohälsa. Rapporten visar även att majoriteten av de tillfrågade vill ha en jämlik arbetsplats och att en sådan är roligare att jobba på. 72 procent uppgav även att deras arbetsplats arbetade med att få bort machokultur.

Jack Len, regionchef för Ramirent Öresund, som i december utsågs till “Årets byggchef 2021”, säger i rapporten att det inte innebär att man ska sluta skoja med varandra.

– Men vid de fall där någon går över gränsen påminner vi varandra om att tänka på vad vi säger. Bara att vi kommit till den punkten tycker jag innebär att vi kommit jättelångt.

Martin Andersson som är ansvarig för kompetensförsörjning på Byggföretagen tror att det kan vara svårt att säga vad som är privat eller arbetsrelaterat i det psykiska måendet.

– Många gånger är det nog en blandning. Fungerar man inte hemma så fungerar man inte jobbet och vice versa, säger han i rapporten.

Att så få som bara en av tio har sjukskrivit sig eller sökt vård på grund av psykisk ohälsa menar han är en anledning till att motverka machokultur.

– Jag tror att många fortfarande är rädda för att visa sina känslor, eller framstå som svag inför sina arbetskamrater. Jag hoppas att det inte är så, men jag är rädd att något sådant kan vara anledningen till att så pass få söker hjälp.

Han menar att det är viktigt med en öppenhet och att man inte får vara rädd för prata om hur man mår psykiskt.

– Stigmat kring frågan behöver försvinna. Det gäller inte bara i byggbranschen, utan i samhället över lag. Det är viktigt att man kan vara öppen med hur man mår för att således kunna få hjälp snabbare.

 

Text: Johan Järup  Bild: Getty Images


Comments are closed.