Företaget, Affärsidé, Vision


Företaget

Schakt i Väst är ett väletablerat Göteborgsföretag som är specialister på förmedling av entreprenadmaskiner, transporter och yrkesarbetare. Bland våra uppdragsgivare återfinns privata och kommunala bygg-, anläggnings- och industriföretag. Under mottot – helhet, ansvar och kompetens – strävar vi efter att genomföra varje uppdrag enligt gällande kvalitets- och miljökrav.

Vi erbjuder en helhetslösning som förenklar ditt projekt:
– Förmedlar entreprenadmaskiner, transporter och yrkesarbetare.
– Komplett administration, står för kreditrisken och tar hand om all fakturering.
– Nära samarbete med ansvariga kontaktpersoner som alltid finns tillhands.

I vår maskinpark finns flertalet entreprenadmaskiner och lastbilar till våra kunders förfogande. Våra fordon och maskiner är moderna och effektiva. Inom företaget pågår ständig utbildning och utveckling för att klara de krav som kan ställas av våra kunder.

Gör det enkelt för dig – samla hela behovet av entreprenadtjänster under samma tak!


Affärsidé

Helhet, ansvar och kompetens.

Schakt i Väst AB ska vara den bästa och effektivaste leverantören av maskiner, fordon och yrkesarbetare inom schaktområde i Göteborg och dess kranskommuner.

Vi är ett serviceföretag för kunder inom bygg- och anläggningsbranschen.

Vi ska på alla sätt placera kunden i centrum och alltid sträva efter att ge mervärden till de arbeten vi får oss tilldelade. Arbetet ska präglas av enkelhet och personligt engagemang från all personal. Samtidigt ska vi sträva efter en god och ömsesidig ekonomisk utdelning till våra kunder och leverantörer.
Hos Schakt i Väst AB ska det vara lätt att få uppdrag utförda på löpande räkning eller till fast pris. Vi löser även alla logistikuppgifter.

Vi kan erbjuda ett helhetskoncept:
grävmaskiner – anläggningsfordon – yrkesarbetare – avsättning för schaktmassor – krossmaterial – administration.


Vision & Utveckling

I en allt mer global värld, med stigande krav på miljö, säkerhet och lönsamhet ska Schakt i Väst AB ligga med i den främsta linjen. Vår maskinpark ska vara väl anpassad till de krav som miljö och säkerhet ställer.

Genom ständiga förbättringar, effektiviseringar och investeringar ska vi vara väl rustade för att möta alla krav från myndigheter och kunder.

Med utbildning och information ska vi sprida vår affärsidé och våra visioner till våra anställda, leverantörer och kunder.

Schakt i Väst AB ska fortsatt vara det självklara valet när det gäller samarbetspartner inom schakt- och entreprenadområdet.