Din självklara
partner i
Storgöteborg

Förmedling och administration
av grävmaskiner, transporter
och yrkesarbetare

Bli en av oss!


Kontakta oss. Vi erbjuder en helhetslösning för ditt projekt.


Grävmaskiner

Vi erbjuder ett stort antal maskiner, väl lämpade för alla typer av uppdrag.
Det innebär högsta kvalitet i genomförandet. Och inget jobb är för stort eller för litet.

Information

Yrkesarbetare

Rätt person på rätt plats. Vi förmedlar erfarna yrkesarbetare som underlättar genomförandet av stora och små projekt. Kontakta oss för en utvärdering av dina behov.

Information

Transport/Deponi

Vi utför omfattande materialleveranser som går att kombinera med effektiv deponering av många fyllnadsmaterial såsom lera, jord, sten, berg, tegel och betong.

Information

Förnya ditt gamla ID06-kort

Från och med 21 januari 2020 upphör den gamla ID06 standarden att gälla. Se därför till att beställa de nya ID06-korten snarast om ni inte redan gjort detta hos någon av ID06s kortleverantörer.

Mer info här!

Vill du vara med i snösvängen?

Schakt i Väst söker leverantörer som har resurser och möjlighet att delta i vinterns snöröjning samt halkbekämpning. Hör av er omgående till:

Kenth Möller 0706-272796  kenth.moller@schaktivast.se
Johan Murman 031-7799094  johan.murman@schaktivast.se


Arbetsprocess

Helhet, Ansvar och Kompetens.
Gör det enkelt för dig – låt Schakt i Väst bli din förlängda arm genom ditt projekt.
En enda kontakt som löser alla dina entreprenadbehov.


En kontakt

Val av rätt samarbets-partners

Förmedling av maskiner och tjänster

Administration

Nöjd kund


Schakt i Väst på plats

Följ oss på våra uppdrag runt om i Göteborg. @schaktivast på Instagram.