Miljöpolicy, miljödiplomering

Miljöpolicy

Schakt i Väst AB ska vid varje tillfälle med utgångspunkt från samhällets krav arbeta för att erbjuda marknaden så miljöeffektiva maskintjänster som möjligt. För att uppnå detta mål ska Schakt i Väst AB se till att alla anställda, leverantörer, samarbetspartners och kunder känner till företagets miljöpolicy. Om det behövs ska vi ordna utbildning och delge instruktioner för verksamhetens drift. Verksamheten ska bedrivas så att en negativ miljöpåverkan, så långt det är praktiskt och ekonomiskt möjligt, begränsas.
Kunder och övriga kontakter ska informeras om företagets miljöambitioner på ett sådant sätt att förtroende skapas för Schakt i Västs AB arbete med att minska de negativa miljöeffekter som kan uppstå på arbetsplatserna. Vi ska ställa krav på och kontrollera de maskiner och fordon som förmedlas samt ta ansvar för att verksamheten bedrivs i enlighet med företagets miljöpolicy. Till stöd för detta ska vi informera om riktlinjer vid investeringar samt lämna produktinformation vid inköp av bränsle, oljor, däck och andra förbrukningsartiklar.

Miljödiplomering

Sedan 2009 är vårt miljöarbete diplomerat av Göteborgs Stad. Detta betyder att du som kund kan vara trygg och räkna med att Schakt i Väst alltid hanterar miljöfrågor på ett konsekvent och genomtänkt sätt, för att så långt som möjligt undvika onödig negativ miljöpåverkan. Med Göteborgs Stads miljödiplomering uppfyller vi även kraven i det nationella systemet Svensk Miljöbas, som bland annat Göteborgsregionen med dess kommuner, ingår i.