Administration

Använd din och dina medarbetares tid till annat än pappersarbete. Schakt i Väst tar hand om administrationen genom att samordna alla aktuella utbetalningar på en faktura. Det innebär att vi i vår tur betalar delfakturor och därmed tar över kreditrisken genom hela projektet.

En kontakt, en faktura och minimal administration går att räkna om till ett mer effektivt samarbete – med lägre kostnader.